14.8 C
Gandia
Dissabte, 9 desembre, 2023

El govern d’Oliva retira del ple el punt de la modificació de crèdit per a restaurar el Palau Comtal i l’Enginy

El regidor de Patrimoni d’Oliva, Vicent Canet, ha retirat de l’ordre del dia del ple extraordinari celebrat este dimecres el debat sobre la modificació de crèdit que anava a permetre fer front a l’aportació municipal per accedir a una subvenció de 386.000 euros per a la restauració del Palau Comptal i l’Enginy. Canet ha retirat el punt tot sabent que no anava a comptar amb els suports necessaris per a la seua aprovació, i ha anunciat l’obertura d’una ronda de converses amb els grups per a pactar la modificació de crèdits que impedisca haver de renunciar a la subvenció. 

L’alcalde, David González, i el regidor Vicent Canet, ja havien anunciat abans del ple la seua disposició a fer tot el possible i capgirar la situació per tal d’evitar haver de renunciar a unes subvencions concedides dins dels Fons FEDER (finançada al 41%) a l’Ajuntament d’Oliva per a actuar als edificis de l’Enginy i del Palau Comtal.

Ja en la darrera comissió d’Hisenda, davant la proposta que donava compliment al compromís d’aportació municipal subscrit en el ple del 27-12-2017, no es va comptar amb els vots favorables suficients per dictaminar-se favorablement. Això implicaria, en la pràctica, haver de renunciar tant als 386.110,80€ concedits el passat mes de setembre, com a l’execució de les actuacions.

Entre els punts de la comissió informativa d’Hisenda celebrada el passat dijous 15 de novembre hi havia una proposta consistent en una modificació pressupostària per materialitzar el compromís adoptat quan es van sol·licitar les ajudes gestionades per Presidència de la Generalitat relatives al Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

El compromís plenari consistia en l’aportació de la part municipal (50% base imposable, més l’IVA del total) de l’import dels projectes de l’Enginy i el Palau, per als quals es demanaven dites ajudes:

El compromís d’aportació anava a ser atés mitjançant una modificació pressupostària del romanent del PMS, tal i com s’especificava a la pàg. 12 de la memòria del pressupost municipal per a l’exercici 2018, elaborada pel regidor d’Hisenda en data 24 de setembre de 2018.

D’haver-se mantés el punt a l’ordre del dia i no haver prosperat, per primera vegada Oliva haguera incomplit un compromís d’aportació econòmica; i, a més dels 386.110,80€ concedits, també es perdrien els honoraris de redacció de projectes, més el temps i les energies dedicades a estes qüestions. Així com una ocasió immillorable per complir amb el deure de conservació d’elements patrimonials, alguns dels quals es troben en una situació delicada.

Descripció dels projectes

El projecte de consolidació estructural i restauració de les restes de l’Enginy (Fase 1) proposa una intervenció sobre 3 de les 6 cases amb restes de l’Enginy, actuació que evitarà el perill d’enfonsament d’eixa part de l’antiga llotja sucrera. D’esta forma es pretén salvaguardar una de les escassíssimes mostres de l’arquitectura industrial valenciana del s. XV, atès que les cases sobre les quals es planteja l’actuació (adquirides per l’Ajuntament en 1999 i 2006), actualment es troben en un estat molt preocupant. La intervenció també farà possible que l’espai siga visitable.

El projecte de restauració i posada en valor de l’exterior del Palau Comtal proposa visibilitzar un dels principals elements perimetrals de les restes del Palau (el fossat i la muralla sud-est, des de la Torre del C/ de la Comare), i, a més, recuperar un dels espais més emblemàtics del pati central de l’antic palau, parant especial atenció a l’escala d’honor, que guarda moltes semblances amb l’escala del pati del Palau de la Generalitat de Valencia. La intervenció també farà possible que l’espai siga visitable.

Articles relacionats