15 C
Gandia
Diumenge, 3 desembre, 2023

Oliva considera “absurd” que la llei no li permeta disposar del romanent de tresoreria

L’Ajuntament d’Oliva, que ha tancat l’exercici 2018 amb un romanent de tresoreria per a despeses generals de 5.199.607,05 € ha expressat el seu malestar pel fet que la regla de despesa no li permeta disposar d’eixos diners, “na situació absurda en la qual es troben ja molts ajuntaments, i que Oliva ha denunciat en diverses ocasions”.

En el proper plenari es donarà compte del’aprovació de la liquidació del pressupost municipal corresponent a l’exercici de 2018 amb un resultat pressupostari ajustat positiu de 3.511.470,48 €, xifra que indica la diferència entre les entrades (drets reconeguts) i les eixides (obligacions reconegudes) de l’exercici, una vegada aplicats els ajustaments corresponents.

Aquest romanent de tresoreria per a despeses generals presenta una novetat respecte als romanents de tresoreria d’anys anteriors, i és que, per primera vegada, s’acumula al de l’exercici anterior (1.829.731,72 €). Això ocorre perquè, en no tindre endeutament, aquests diners no es destinaran a l’amortització anticipada de deute, com havia vingut ocorrent els anys anteriors.

Així, en termes objectius, l’Ajuntament d’Oliva presenta “la millor situació econòmica de la seua història recent”.  No obstant, a causa del sostre i a la regla de despesa (art. 12 de la LOEPSF), aquests diners tampoc no poden usar-se sense incomplir dita norma, una situació que el govern local titlla d’absurda, i  que ja ha estat denunciada diverses vegades per l’Ajuntament d’Oliva (acords plenaris de novembre de 2016 i octubre de 2018), i per molts altres ajuntaments en situacions similars.

De fet, en l’exercici 2018 (tot i no haver fet ús del romanent de tresoreria per a despeses generals de 2017), l’Ajuntament d’Oliva ha incomplit la regla de despesa, com a conseqüència, principalment, de la major despesa ocasionada per les obres de finalització d’Aigua Blanca IV, i pels increments de recaptació derivats de la regularització cadastral de 2016-17 (que no augmenten el sostre de despesa!).

“La liquidació d’enguany ens deixa un sabor agredolç. Per una banda, tornem a tindre uns resultats molt bons, però continuem patint les restriccions d’una normativa absurda per al nostre cas concret, i d’altres ajuntaments en situacions paregudes, que impedeix que la bona situació econòmica revertisca en beneficis directes a la ciutadania”, ha declarat el regidor d’Hisenda, Vicent Canet.

 

Articles relacionats