NAHUEL GONZÁLEZ: «ESTEM CANVIANT EL MODEL D’UN DEPARTAMENT QUE GESTIONAVA POC MÉS QUE TAULES I CADIRES»

El regidor de Responsabilitat Social i Polítiques amb la Ciutadania, Nahuel González, ha fet un balanç del primer any de gestió de les seues àrees del qual ha destacat els canvis a la forma de treballar pel que fa a les ajudes a les persones, la paralització de desnonaments i el sistema de mediació hipotecària, la recuperació de vivenda social, els sistema d’ajudes d’emergència, i els canvis a la carta de participació ciutadana per deixar enrere el model d’abastir de taules i cadires a les associacions.

Responsabilitat Social
“Hem canviat la forma de treballar per a ajudar a les persones més necessitades. En atenció primària vull recordar que els darrers mesos de 2015 vam donar ajudes per valor de 900.000 €, la quantitat més important de la història de Gandia. I en 2016 hem assolit més de 500.000 € en ajudes d’emergència i confiem donar ajudes extra a finals d’any”. Pel que fa a la renda garantida que atorga la Generalitat (la renda d’emergència de l’Ajuntament cobreix els mesos que la gent més necessitada no té renda garantida) de gener a juliol d’enguany s’han destinat 852.000 €. A més, s’ha concedit 1 milió d’euros d’ampliació de la renda garantida.
S’ha reestructurat el departament, passant d’un model assistencial a un més integrador. S’hi ha contractat una treballadora social, un cap de negociat i administratiu per agilitzar els tràmits, sobretot pel que fa al pagament dels les ajudes. A més, s’està treballant en la creació d’una borsa nova de treballadors i educadors socials.
S’ha recuperat també una plaça de treballadora de dependència. D’aquesta manera, ja estan agilitzant-se i pagant-se moltes ajudes per part de la Generalitat amb caràcter retroactiu.
També es va restablir el Servei de Mediació Hipotecària de l’Ajuntament, amb un advocat i un treballador social. S’hi han realitzat més de 400 atencions, “i podem dir que tots els casos de risc de desnonament hipotecari s’han pogut solucionar. També s’ha mediat en el cas dels desnonaments de lloguer, tot i que la situació és més complicada perquè també cal tindre en compte els drets dels propietaris dels pisos. En aquest sentit, hem donat ajudes perquè es puguem pagar els deutes amb els llogaters i evitar els desnonaments. Tot i això, la problemàtica a la nostra ciutat continua sent molt greu”.
En el capítol de vivendes socials, s’ha aconseguit rehabilitar els habitatges i augmentar la borsa. A més, es treballa en la creació d’una Ordenança Municipal de la Vivenda Social, que regule els criteris tècnics, econòmics, etc… per a la concessió dels habitatges. Es confia que als pròxims plenaris es puga sotmetre a aprovació.
Es negocia amb els bancs de la ciutat al cessió de vivendes per a finalitats socials. Les entitats bancàries també estan en converses amb la Generalitat, que seria la que cediria les vivendes a l’Ajuntament. D’igual manera, s’està negociant amb l’empresa pública de vivenda de l’administració autonòmica per aconseguir la cessió de la seua borsa d’habitatges.
Cooperació
“Volem recuperar la Gandia solidària, colze a colze amb la Generalitat i les ONG’s de la nostra ciutat. Hem recuperat la partida de 45.000 € per a subvencionar els projectes de les entitats d’ajudes al desenvolupament”.
En immigració, s’està realitzant una tasca per a desestigmatitzar i canviar la percepció de la ciutadania. Com ara, al padró municipal. “Hem aconseguit que la ciutadania vega un govern al costat de les persones nouvingudes i estem treballant el Pla d’Immigració per atendre tots els àmbits: social, integrador, multicultural, etc…”.
S’ha canviat també el model de Consell de Benestar Social, que era un òrgan consultiu, que es reunia molt poques vegades. Per contra, s’està treballant en un espai on es consensuen les polítiques socials. De fet, ja hi ha constituïdes meses de treball de desigualtat, cooperació, vivenda social o diversitat funcional, amb la presència de tots els sectors implicats.

Polítiques amb la Ciutadania
“Estem canviant el model d’un departament que abans gestionava poc més que taules i cadires per a les associacions. En aquest sentit, hem estalviat 200.000 € en la gestió de les taules i les cadires. Per contra, volem una participació real”.
El regidor de Més Gandia ha destacat els canvis a la Carta de Participació Ciutadana, en contacte amb la Diputació, la Generalitat i el Consell de Participació Ciutadana, que ha presentat desenes d’esmenes de millora i modificació que han estat debatudes i consensuades, tant a les seues associacions, com al consell. El nou document marc s’espera aprovar en els pròxims mesos.
També al setembre o a l’octubre es posarà en marxa la primera consulta ciutadana sobre temes com els gossos, les jardineres del passeig, etc… “La intenció és que cada vegada que la ciutadania ho plantege es pose en marxa el mecanisme de consulta, per al qual també hem recuperat els opinòmetres”.
Una altra de les figures recuperada és la del Defensor de la Ciutadania, juntament amb la creació de la Comissió de Precs i Suggeriments. Es volen modificar les tasques del Defensor, perquè tinga un paper més mediador en la resolució de conflictes.
“Per tant, la tasca és molt positiva. Ens hem deixat la pell en una situació molt difícil, però estem convençuts que les polítiques que encetem aniran més enllà d’una legislatura i el model de ciutat sostenible, solidària serà una realitat, independentment de qui governe la ciutat”, ha conclòs González.

Et Pot Interessar