Mulet afirma que «l’Orde està extralimitant-se en les seues funcions i anima al Govern a denunciar-li per desacatament al Govern i al poder judicial»

Compromís reitera la necessitat de derogar el Decret llei del 1957 que permet als benedictins gestionar la Vall dels Caiguts

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha exigit hui de nou al Govern que deixe de jugar al gat i al ratolí respecte a l’exhumació del dictador del Vall dels Caiguts i prenga les decisions en ferma que li permet l’actual ordenament jurídic, entre elles, el fet de derogar el Decret llei de 1957, i que estudie seriosament, a més de l’expulsió dels benedictins del mausoleu, prendre mesures davant el desacatament del prior a l’autoritat, al poder judicial i atemptar contra la memòria democràtica.

Mulet ha tornat a recordar que tal com recull l’informe de la comissió d’experts elaborat en 2011, el Decret llei de 23 d’agost de 1957, pel qual s’estableix la «Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caidos», va atribuir la titularitat i administració del lloc a aquesta fundació, el Patronat de la qual i representació corresponien al Cap de l’Estat. Les finalitats fundacionals eren «pregar a Déu per les ànimes» de «tots els Caiguts» i per Espanya, així com «laborar pel coneixement i implantació de la pau entre els homes», sobre la base de la doctrina social catòlica.

Tal com es recull en l’Ordre PRE/1396/2011, de 27 de maig, per la qual es publica l’Acord de Consell de Ministres pel qual es crea la Comissió d’Experts per al Futur del Vall dels Caiguts (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2011-9320) Aquestes tasques van ser delegades a l’Abadia Benedictina de la Santa Cruz a través d’un conveni, subscrit amb data de 29 de maig de 1958, entre la Fundació i l’Abadia Benedictina de Sitges, previ decret d’establiment de l’Abadia per Pius XII, el 27 de maig de 1958, a petició de l’Estat. Les obligacions de l’orde religiós consistien, entre altres, en el manteniment del culte, la promoció d’una escolania, la direcció d’un centre d’estudis socials i la cura de l’hostaleria. Poc després l’Església de la Santa Cruz va ser erigida com a Basílica Menor per Joan XXIII el 7 d’abril de 1960.

Segons Mulet “en primer lloc, aquest Decret llei va ser signat per un Govern il·legal, i no té sentit que l’actual Estat implique amb les hipoteques normatives d’un règim genocida i il·legal. En segon lloc, perquè l’Abadia estaria incomplint les finalitats, i per tant, el Patronat, segons aquest text, ha de donar compte a la Santa Seu i sol·licitar la substitució de l’Abadia benedictina per una altra Ordre o Institut de l’Església (article o 6 del Decret Llei de 23 d’agost de 1957 https://www.boe.es/datos/pdfs/boe//1957/226/A00834-00835.pdf), Aquesta ordre a les mans d’un prior feixista, utilitza el seu el càrrec no per a laborar pel coneixement i implantació de la pau entre els homes, sinó per a violentar la convivència democràtica i actuar contra la mateixa legislació, com és en aquest cas la Llei del 2007 que demana resinificar el conjunt de la Vall dels Caiguts. Les últimes declaracions del prior de la Vall dels Caiguts, o de destacats membres d’aquesta orde, freguen directament el delicte, amenacen al Govern, amenacen de desacatar les decisions judicials, insulta’n i atempten contra la memòria democràtica”.

En tercer lloc, perquè el conveni entre la Fundació i l’Abadia, signat en el 1958, http://www.memoriahistorica.gob.es/es-es/vallecaidos/documents/normativavallecaidos19401960.pdf atempta contra la llei del 2007 de Memòria Històrica, en tant i quan en les seues obligacions està l’exaltació del franquisme (obligació de celebrar misses el 20 N entre altres dates, en honor als “caiguts en la Croada”. L’Article 16 LLEI 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura, deixa clar que En cap lloc del recinte podran dur-se a terme actes de naturalesa política ni exaltadors de la Guerra Civil, dels seus protagonistes, o del franquisme. Malgrat això, es continuen permetent actes d’exaltació franquista com els vistos recentment, o directament protagonitzats pel prior feixista al capdavant de l’Abadia, Santiago Pedrera, qui va protagonitzar i va dedicar el passat 20 de gener una missa en homenatge al dictador genocida Francisco Franco “http://www.valledeloscaidos.es/homilias, 20 de novembre de 2018 Benvolguts germans: En l’aniversari de la seua mort, oferim hui especialment el Sant Sacrifici de la Missa per les ànimes de José Antonio Primo de Rivera i de Francisco Franco

I en quart lloc, segons el portaveu de Compromís, perquè la Fundació no s’ajusta a la legislació actual quant a Fundacions. Les recomanacions de la comissió d’experts ja apuntaven a la necessitat de renegociar el conveni amb l’Església, per ser aquest anacrònic. (L’ordre PRE/1396/2011 abans citada parla de la necessitat d’actualitzar i definir tant el règim jurídic de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caidos com l’estatut de l’Abadia Benedictina. “És un propòsit ja plantejat per la Llei 23/1982 que va autoritzar el Govern a regular, mitjançant Reial decret, l’adequació del règim jurídic de la Fundació, sense que finalment arribara a produir-se, a pesar que amb tal objecte es disposara la creació d’una Comissió per Reial decret 663/1984, de 25 de gener”.

En l’actualitat, d’acord amb la Llei 23/1982, de 16 de juny, reguladora del Patrimoni Nacional, i el Reglament d’aquesta llei, aprovat mitjançant Reial decret 496/1987, de 19 de març, les funcions de patronat i representació de la Fundació s’assignen al Consell d’Administració del Patrimoni Nacional, per la qual cosa el Govern té tota l’empara normativa per a expulsar a aquesta ordre del Vall dels Caiguts.

Et Pot Interessar