24.2 C
Gandia
Dimecres, 31 maig, 2023

L’oposició al Govern Municipal de Ròtova justifica el bloqueig a la falta de transparència

La regidora i regidor del Grup Municipal de no adscrits de l’Ajuntament de Ròtova, Ana Maria Puig Peiró i Gustavo Morant Garcia.

Les regidores i regidor del Grup Municipal del Partit Popular de l’Ajuntament de Ròtova, Maria Julia Donet Mit’lana, Maria Dolores Momparler Giner, Martha Gregori Garcia i Jesús José Bou Mendieta.

EXPOSEM:

Que en els darrers mesos, l’Alcalde de l’Ajuntament de Ròtova Jordi Puig de la Coalició Compromís, ha vulnerat de manera sistemàtica els principis bàsics de participació, transparència i accés a la informació que devien ser, i són, la pedra
fonamental sobre la qual es construeix una societat democràtica.

Aprova els pressupostos municipals per moció de confiança per segon any consecutiu, quan l’oposició únicament reclama que adjunte com a justificativa la documentació corresponent i no de la de l’anterior exercici. No entrega en tots els casos la documentació referent als punts de l’ordre del dia dels plenaris, i quan ho fa és fora de termini, inclús amb firmes i dates d’informes tècnics posteriors a la data de convocatòria del plenari en qüestió.

Dona accés a documents de centenars de pàgines (com els pressupostos municipals, el Pla d’Igualtat, el Pla de Mobilitat, etc.) poques hores abans de la seua aprovació per plenari, impossibilitant sotmetre’ls a estudi, mai respon als registres d’entrada realitzats pels regidors de l’oposició demanant informació, informes tècnics, informes de contractació.. . No convoca plenaris ordinaris amb la periodicitat de dos mesos acordada a l’inici de legislatura, etc.

Amb aquests antecedents i davant la desesperació per no poder exercitar la nostra tasca de fiscalització del govern local, ens hem vist obligats a denunciar públicament aquesta situació de desprotecció i vist que l’Alcalde Jordi Puig no inicia cap aproximació ni diàleg proposem aquest acord de mínims consensuat per tots els regidors de l’oposició. Així,

SOL·LICITEM:

1 – Què ens done accés de lectura a tots els regidors de l’oposició als diferents apartats de la plataforma Sedipualba de l’Ajuntament de Ròtova. Pel que sol·licitem l’alta com a usuaris i les corresponents credencials per a tots els firmants, sense cap impediment i fins a esgotar l’actual legislatura, com es fa en la majoria d’Ajuntaments de la Comunitat Valenciana:

REGISTRE CONTABLE DE FACTURES (SEFACE).
REGISTRE GENERAL ELECTRÒNIC (SERES).
SISTEMA ELECTRÒNIC DE GESTIÓ DE RESOLUCIONS ADMINISTRATIVES (SEGRA).
SISTEMA ELECTRÒNIC DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS (SEGEX).

2 – Que responga dins del termini legal als registres d’entrada fets pels regidors de l’oposició demanant informació.

3 – Que responga a tots els registres d’entrada fets pels regidors de l’oposició des de setembre de 2020 fins a l’actualitat.

4 – Que habilite les corresponents comissions en les diferents àrees d’acció de l’Ajuntament: Urbanisme, Cultura, etc.

5 – Que equilibre la representació dels diferents grups polítics a la proporcionalitat que marca la llei a la Comissió de Comptes i Hisenda i les altres comissions futures.

6 – Que alce acta en totes i cadascuna de les reunions.

7 – Que restablisca l’enviament de la documentació per als plenaris i la Comissió de Comptes Hisenda per correu electrònic per facilitar i no obstaculitzar la conciliació familiar, laboral i de representació política.

Entenem, que aquest acord de mínims no pot admetre negociacions. com que es tracta de qüestions marcades per llei i que possibiliten la tasca d’oposició.
Tanmateix, entendrem que hi haurà intenció real de desbloquejar aquesta situació en el moment que el punt 1 d’aquest acord de mínims es faça efectiu.

Articles relacionats