11.8 C
Gandia
Diumenge, 4 desembre, 2022

El govern municipal de Ròtova ha impulsat la transparència i participació

El govern municipal de Ròtova ha fet passos importants en transparència i participació. Aquesta ha sigut la legislatura de l’obertura de la participació, amb una nova ordenança i nous òrgans. I també la d’oferir més informació; s’ha millorat el ventall d’informació des del web de transparència, que ha estat redissenyada. Veníem d’una legislatura en què se’ns negava informació i es negava la gravació dels mateixos plenaris municipals. 

Fins i tot, el darrer any, s’ha estat en una situació de Secretaria accidental, i els membres de la corporació municipal saben que l’accés a la informació no pot ser una qüestió arbitrària, sinó que ve donada pels drets que tenen com a regidors, i que, de fet, s’ha de conjugar a la necessitat de no bloquejar el funcionament de l’Ajuntament.

Ara, amb l’arribada de la Secretaria, podrem treballar de manera més àgil. Davant del resultat de les votacions en el darrer plenari, des del govern municipal, han manifestat que “que el darrer any hem treballat des de zero el pressupost municipal amb el PP; a pesar de la qual cosa, han votat en contra. Ens hem quedat esperant-los en les reunions i comissions del Pla Director del Palau, Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i Pressupostos. No valen excuses ni bloquejos. El govern municipal emplaça l’oposició a participar sense bloquejar l’acció de govern, i a seure tantes vegades com calga per a continuar tirant endavant els projectes per al municipi. Cal impulsar els projectes que són positius per al municipi”.

L’accés a la informació, assegurada

Les sol·licituds d’informació per part dels regidors han de tindre el grau de concreció mínima per a poder-se facilitar. La Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals, de 13 de desembre, exigeix un tractament previ de la informació a facilitar, que en organitzacions administratives, com les dels ajuntaments de menys de 2.500 habitants, és impossible de prestar; davant el principi d’eficiència que reconeix la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, necessita operadors polítics que sàpiguen demanar les coses, per què de la forma que moltes vegades es demanen és impossible de facilitar. Com corol·lari, cal tindre en compte la Llei 39/15 que enumera els principis de bona regulació on les administracions públiques han d’actuar d’acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, i eficiència. I per això qui té la responsabilitat de govern necessita la col·laboració de l’oposició.

Articles relacionats