L’HOSPITAL DE GANDIA IMPLANTA UNA POLSERA PER A TENIR LOCALITZATS EN TOT MOMENT ALS PACIENTS

L’hospital Francesc de Borja de Gandia ha implantat un nou sistema per a localitzar als pacients telemàticament. Es tracta d’una polsera electrònica amb un xip que registra on està l’usuari a cada moment.

D’aquesta manera, el personal sanitari que està tractant al pacient porta un seguiment en temps real i pot saber si s’està realitzant alguna prova, en quiròfan o en hospitalització, i permetrà així anticipar tasques, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Amb açò es millora la coordinació entre serveis i professionals, s’agiliten els temps i s’optimitzen recursos i, en definitiva, es millora l’assistència als pacients i la seguretat en el centre, segons han indicat.

 

Els familiars també podran conèixer en quin punt del tractament es troba el malalt. Per exemple, en el cas que el pacient entre en quiròfan, els acompanyants poden saber des de la sala d’espera i a través d’unes pantalles, quan comença i quan finalitza la intervenció.

Cada pacient estarà identificat amb un codi, de manera que en les pantalles situades en sales d’espera mai apareixeran les seues dades personals, preservant així la seua privadesa i vetlant per la confidencialitat. El sistema, anomenat Mysphera, permet així monitoriTzar al pacient des del preoperatori fins al postoperatori telemàticament.

El coordinador del servei d’Informàtica del departament de salut de Gandia, Albert Martínez, ha assegurat que «el tractament de les dades obtingudes en el sistema de localització de pacients contribuirà a la millora contínua dels processos assistencials».

El sistema ja s’ha implantat en el servei d’Urgències, i progressivament s’està engegant en el bloc quirúrgic i en les plantes d’hospitalització del Francesc de Borja.

El pacient ha de romandre amb la polsera fins que finalitze la seua estada en l’hospital i una vegada haja conclòs, se li extraurà la polsera, que és reutilitzable per a altres pacients.

Aquest sistema ja funciona en els hospitals La Fe i General de València, i el Provincial de Castelló, entre altres centres de la Comunitat Valenciana.

Et Pot Interessar