9.9 C
Gandia
Dimarts, 23 abril, 2024

L’exalcalde de Vilallonga, Enrique Llorca, condemnat amb 4 anys i 6 mesos d’inhabilitació

Sentencia Enrique Llorca Miñana

La sentència núm. 230/2022 del Jutjat penal núm. 1 de Gandia, Condemna a Enrique Llorca Miñana per considerar-ho penalment responsable en concepte d’autor, d’un delicte continuat de prevaricació administrativa, previst i penat en els articles 74 i 404 del Codi Penal, concorrent la circumstància atenuant molt qualificada de dilacions indegudes del art 21.6CP a la *pena de 4 anys i 6 mesos d’inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic i al pagament de les costes processals causades.

Es declara provat, que Enrique Llorca, en la seua condició d’Alcalde president de l’Ajuntament de Vilallonga i tenint atribuïdes les matèries de personal funcionarial i laboral d’aquest, durant els anys 2015 i 2016 va ordenar la formalització de diversos contractes laborals, sabent que es contractava persones que no figuraven com admesos en la Borsa d’operaris de serveis públics i personal de neteja de 13 de juliol de 2012 en virtut de les Bases per a la seua constitució aprovades per Resolució d’Alcaldia de 26 de setembre de 2011 i sense ajustar-se a cap procediment de selecció d’aquestes persones, amb infracció del Reial decret legislatiu 5/2015 Estatut de l’empleat públic, la Llei d’ordenació de la funció pública Valenciana 10/2010 i amb infracció dels principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat que regeixen l’accés a les funcions públiques també del personal laboral.

Textualment la jutgessa manifesta: “Així en el cas jutjat, es va propiciar per l’Alcalde Enrique Llorca Miñana, fins a 11 contractacions totalment il·legals per falta absoluta, palmària i grollera de cap procediment en l’accés a l’ocupació pública de diverses persones que hagueren de qualificar-se com a nul·les de ple dret i que no poden explicar-se o trobar empara en cap normativa, ja que no es preveuen raons d’exclusió social com a justificació de la contractació directa de cap personal, sinó en el seu cas d’accés a ajudes socials, saltant de manera deliberada les bases i les normes publicades per l’Ajuntament per a optar i obtindre aquests treballs.”

Articles relacionats