Les falles de Gandia es lliuren de la condició d’avalista del Museu Faller

Les 23 comissions falleres de Gandia es preparen per a efectuar els tràmits dirigits a lliurar-se de la condició d’avalista que recau sobre ells a causa de la hipoteca del Museu Faller, un deute que ja va ser renegociat per a duplicar el seu periode d’amortització. Un acord pel qual l’Ajuntament de Gandia assumeix la hipoteca de l’immoble a canvi de reduir les aportacions per altres conceptes ha permés alliberar a les comissions falleres del pes que representava la condició d’avalista. 

L’Ajuntament assegura que la mesura no suposarà cap sobrecàrrega en les seues despeses, però la Federació de Falles sí vorà reduïda l’aportació municipal, un minvament que provaran de compensar amb sponsors. 

Et Pot Interessar