LES ELECCIONS PER RENOVAR LA JUNTA DE LA UNIÓ ARTÍSTICO MUSICAL SANT FRANCESC DE BORJA ACABEN ALS TRIBUNALS

La inadmissió del vot delegat en la junta general de la Unió Artístico Musical (UAM) Sant Francesc de Borja celebrada el 2 de juny, i que haguera capgirat el resultat en l’elección de la nova junta directiva, ha acabat als tribunals i serà el jujat número 4 de Gandia el que dirimisca el conflicte entre la candidatura guanyadora i l’alternativa. 

Emilio Espí va ser reelegit president de la UAM va ser elegit president en eixa junta amb 55 vots, i es va imposar al candidat de la llista alternativa, Jesús Vila, qui va aconseguir 44.

Les eleccions, però, han acabat als tribunals perquè la candidatura alternativa ha presentat una demanda d’impugnació dels acords adoptats en eixa junta del 2 de juny relatius, sobretot pel que fa a la renovació de càrrecs. 

La llita de Jesús Vila va demanar que s’admetera el vot delegat, però la directiva no ho va acceptar. Vila assegura que portava 26 vots delegats al seu favor, amb la qual cosa haguera estat elegit president.

Espí porta tres lustres al capdavant de l’associació, i els seus rivals consideren que la gestió no és bona en l’apartat econòmic, perquè s’han rebaixat sous a professors i hi ha musics que es donen de baixa. 

Et Pot Interessar