25.7 C
Gandia
Diumenge, 2 octubre, 2022

Les dones del Sud s’obrin camí amb la cooperació del municipalisme valencià

– El 8 de març es reivindica amb gran força als països del Sud, on les dones pateixen la casuística de la doble discriminació per ser dones en països en via de desenvolupament

– Amb la cooperació del Fons Valencià per la Solidaritat, les dones d’aquests països estan tenint processos de capacitació tècnica i incidència política i social, generant contextos de desenvolupament i autonomia personal, social i laboral

– Un exemple són les sòcies de la Cooperativa de barrets de paja toquilla Padre Rafael González del municipi equatorià de Biblián, amb la qual col·labora el Fons Valencià des de la seua fundació, les quals han rebut la Certificació Artesanal i la Incorporació en la Rama del Teixit del Barret de Paja Toquilla per part del Govern de l’Equador

El 8 de març, Dia Internacional de la Dona, es commemora a tot el món, sumant reivindicacions cap a la igualtat real entre dones i homes. Si bé és cert que cap territori gaudeix d’una igualtat efectiva, la desigualtat s’accentua als països en via de desenvolupament, com són, per exemple, els països del Sud.

A aquests, la discriminació personal, social i laboral de les dones mereix una suma d’esforços de major magnitud per pal·liar i erradicar les desigualtats que pateixen la meitat de la població. El Fons Valencià per la Solidaritat col·labora en l’actualitat amb diferents contraparts (ONGDS, Governs municipals, etc.) de l’Equador, Bolívia i El Salvador en l’execució de projectes que empoderen a dones i les capaciten per a tindre un context laboral que les permeta una major autonomia i un desenvolupament personal, social i laboral propi, mitjançant una cooperació internacional al desenvolupament municipalista i descentralitzada.

Un exemple d’aquests projectes és el de la Cooperativa de Producció Artesanal Padre Rafael González del municipi equatorià de Biblián, amb la qual col·labora el Fons Valencià per la Solidaritat des de la seua fundació l’any 2014, i la qual va rebre el passat 5 de març, per part del Servei Equatorià de Capacitació Professional de la Secretaria d’Educació Superior, Ciència i Tecnologia del Govern de l’Equador, la Certificació Artesanal i la Incorporació en la Rama del Teixit del Barret de Paja Toquilla. Aquest reconeixement ve precedit pel premi “Bartolomé Serrano” rebut pel Govern Provincial del Cañar per l’excel·lència artesanal i la condecoració en 2018 al mèrit artesanal del Govern Municipal de Bibilián.

Aquest procés, el qual ha estat marcat per un fort caràcter local per la perspectiva municipalista dels diferents projectes, tant per la determinació de necessitats per la localitat pròpia com per la ficada en valor d’un producte local com la producció de barrets de paja toquilla (declarat com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO en 2012), no només ha augmentat l’autonomia econòmica dels centenars de dones participants des del seu inici, sinó que també les ha format i ha generat un augment de les seues habilitats socials i laborals, i en conseqüència del sentiment propi d’autorealització i autoestima, propiciant així un creixement personal i humà propi.

A més d’aquest projecte, el Fons en desenvolupa molts d’altres amb un fort caràcter igualitari entre les dones i els homes entre els seus objectius als països del Sud de l’Equador, Bolívia i El Salvador, sent la capacitació laboral de dones, l’augment de la participació femenina i la seua incidència política en els territoris, l’orientació i acompanyament o la lluita contra la violència masclista molts, entre altres, alguns dels objectius específics d’aquests projectes.

No obstant això, la totalitat dels projectes, tant de cooperació internacional al desenvolupament com d’educació per al desenvolupament estan formulats amb una clara perspectiva de gènere per a què cada projecte, independentment del seu objectiu final, aporte a la construcció d’una societat amb major justícia social i igualtat entre dones i homes.

És per tant que, s’evidencia la voluntat del municipalisme valencià solidari per una igualtat real i efectiva en tots els territoris del món, doncs la cooperació municipalista i descentralitzada que realitza el Fons posiciona als Ajuntaments i Mancomunitats de la Comunitat Valenciana com a protagonistes de tot el cicle dels seus projectes.

El Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació municipalista de cooperació internacional al desenvolupament

El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis (ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana).

Actualment, el Fons compta amb 123 entitats locals valencianes sòcies (114 ajuntaments i 9 mancomunitats) i concentra les seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i El Salvador, així com en països en situacions d’emergència.

La relació entre els municipis del Sud i el Fons ve donada per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol·licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD.

La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.

Articles relacionats