19.6 C
Gandia
Diumenge, 24 setembre, 2023

L’Alqueria de la Comtessa posa en mara les ajudes municipals a l’educació

L’ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa ha aprovat les bases i les convocatòries de les ajudes municipals per a donar suport als alumnes del curs 2022/2023.

L’equip de govern ha fet un esforç per incloure als pressupostos ajudes per als estudiants empadronats a l’Alqueria de la Comtessa. Aquestes ajudes van des de primària fins a estudis universitaris, amb un pressupost total de 10.200 €, que complementen altres accions com la compra de tablets.

En el cas de l’alumnat de primària, l’ajuda és de fins a 50 € per alumne per a la compra de material escolar. Per als alumnes de secundària l’import de l’ajuda puja fins als 100 € per a la compra de material escolar o material electrònic (ordinadors, tablets electròniques o impressores).

El pressupost total per a aquesta subvenció en material escolar és de 4.000 €. Les ajudes municipals per al suport a l’escolarització de l’alumnat de batxiller i cicles formatius contempla quanties de fins a 155 € per alumne, amb una partida prevista de 2.500 €.

Els requisits per a poder a demanar aquestes ajudes són: estar empadronat el menor, el pare i mare o tutor i residir al municipi de l’Alqueria de la Comtessa, almenys des de l’1 de gener de 2022 (en cas que els progenitors estiguen separats o divorciats serà suficient amb què estiguen empadronats el/la menor i/o el pare, mare o tutor del menor); estar escolaritzat en centres públics o concertats en el curs 2022/23; i adjuntar a la sol·licitud tiquet o factura de la compra del material escolar o material electrònic com ordinadors o tablets electròniques (queda exclòs la compra de roba o calçat, pagament d’excursions o eixides, llibres que compten amb un xec de compra de la Generalitat Valenciana, contractació de serveis Psicopedagògics i d’orientació, quota AMPA…).

L’Ajuntament, dins de les seues competències, impulsa un sistema d’ajuda amb càrrec als seus pressupostos, amb l’objectiu d’estimular i contribuir en l’educació superior (estudis universitaris) amb una quantitat que pot arribar fins a 305 euros per alumne, amb un pressupost total de 3.700 €.

Els requisits per a poder demanar aquesta ajuda són: estar empadronat/a ell/ella, el pare i mare o tutor i residir al municipi de l’Alqueria de la Comtessa, almenys des de l’1 de gener de 2022; estar matriculat en estudis universitaris en centres públics o privats per impossibilitat d’accedir a un centre públic en el curs 2022/23; assistir habitualment a les classes durant el curs escolar (a l’efecte, si durant el curs escolar queda acreditat l’absentisme de l’alumne beneficiari, l’Ajuntament iniciarà un expedient de reintegrament de l’ajuda); haver superat almenys un 70% dels crèdits del curs anterior i haver-se matriculat com a mínim de 40 crèdits del curs següent. A més, aportar justificant de pagament de matrícula o taxes, transport, o pagament de lloguer.

Els criteris d’accés i la documentació necessària estan publicats a la pàgina web de l’ajuntament en l’apartat tràmits i gestions. La sol·licitud s’ha de presentar a les oficines de l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa o bé mitjançant seu electrònica, en el termini de 10 dies hàbils des de l’endemà a la publicació de la convocatòria en el BOP.

“Sabem que els estudis són una despesa gran per a les famílies, per això volem donar suport amb aquestes ajudes. La formació és important i resulta imprescindible si volem un futur amb persones preparades, farem tot allò que estiga al nostre abast per a impulsar els estudis” ha afirmat Voro Femenia, alcalde del municipi.

Articles relacionats