23.2 C
Gandia
Dijous, 30 novembre, 2023

L’Alqueria de la Comtessa aprova el Pla Antifrau per a gestionar el fons europeus Next Generation

L’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa ha aprovat en ple el Pla de mesures antifrau per a gestionar el fons europeus Next Generation. La creació d’aquest pla ve encomanat per la Unió Europea, que estableix en el seu Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (on està el programa Next Generation) una sèrie de mesures a aplicar per a totes aquelles administracions que reben diners d’aquests fons.

El Pla Antifrau té com a objectiu establir els principis i les normes que seran d’aplicació i observança en matèria antifrau, anticorrupció i per tal d’evitar els conflictes d’interessos en relació amb els fons provinents del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR).

Aquest pla s’estructura entorn de quatre elements clau del denominat cicle antifrau: prevenció, detecció, correcció i persecució i serà d’aplicació a tots els òrgans i a tot el personal que intervinga en la gestió dels fons provinents del MRR.

Per assegurar una correcta aplicació de les mesures en l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa s’ha creat una Comissió Antifrau, integrada per l’alcalde, la secretaria interventora i el tresorer, personal propi amb especial capacitació. Aquesta Comissió tindrà reunions periòdiques (l’11 d’abril va tindre lloc la primera) per tal de promoure una cultura que exercisca un efecte dissuasiu per a qualsevol mena d’activitat fraudulenta, fent possible la seua prevenció i detecció, i desenvolupant uns procediments que faciliten la investigació del frau i dels delictes relacionats amb el mateix, que permeten garantir que aquests casos s’aborden de forma adequada.

A més, es realitzaran actuacions de formació, sensibilització i difusió al personal de l’Ajuntament i s’habilita un procediment per a la denúncia d’irregularitats a través de la pàgina web del municipi amb un enllaç al Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA), òrgan encarregat de coordinar les accions encaminades a protegir els interessos financers de la Unió Europea contra el frau en col·laboració amb l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF).

Articles relacionats