L’ALQUERIA CONVOCA EL NOVÉ PREMI DE NARRATIVA CURTA EN VALENCIÀ PER A ALUMNES DE PRIMÀRIA I ESO

Aquest consolidat premi literari d’àmbit local està adreçat als i les alumnes matriculats als centres de primària i secundària durant el curs 2015/2016. Es tracta de treballs que hauran d’estar escrits en valncià i tindre una extensió mínima d’un full i màxima de dos tenint en compte que cada concursant podrà presentar només un treball.

La convocatòria del concurs literari preveu un premi per a cadascun dels participants a més d’una distinció d’un lot de contes per al millor de cada curs.

Els treballs s’hauran de presentar dins d’un sobre tancat. Dins d’aquest sobre hi haurà un altre menut, tancat, amb el mateix títol del treball, que contindrà les següents dades personals de l’autor: nom, cognoms, adreça, centre i curs en el qual està matriculat, i lliurar-se en l’ajuntament fins al 29 d’Abril.

L’Ajuntament no retornarà els originals presentats a concurs, que seran destruïts una vegada fet públic el veredicte del premi.

Les societats musicals de la Comunitat Valenciana celebren l’Assemblea General