L’ALCALDE D’OLIVA LAMENTA QUE LA JUNTA RECTORA DEL PARC NATURAL DE LA MARJAL HAJA ESTAT NOU MESOS SENSE REUNIR-SE

A la reunió van assistir a més el director general de Medi Ambient i d’Avaluació Ambiental, Antonio Marzo, i el nou president de la Junta Rectora del Parc, Salvador Martínez, l’alcalde de Pego i representants de les associacions agràries i ecologistes que en formen part. Tots ells han demanat a la Generalitat més recursos per a la gestió del parc natural, que als darrers anys, han dit, ha vist reduït el seu pressupost a la quarta part.

Dins de l’ordre del dia es va aprovar l’acta de la darrera sessió, la memòria de gestió de l’any 2014, es va analitzar la situació de la memòria de gestió de l’any 2015, l’estat de tramitació del Pla Rector d’Ús i Gestió del Parc Natural i es va analitzar la situació de la sol·licitud d’informació a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en relació als expedients de concessions d’aigua en tramitació.

Des de l’Ajuntament d’Oliva es va plantejar la necessitat de portar a terme una avaluació integral dels problemes actuals del parc amb totes les parts implicades (Ajuntament d’Oliva i de Pego, grups ecologistes, conselleria, associacions de caçadors i pescadors…). Aquesta proposta va comptar amb l’aprovació de tots els assistents. Així mateix, el director general va fer la proposta de dotar el parc de més participació, tot creant diferents comissions de treball per tal de desenvolupar millor la seua tasca.

Oliva fia al turisme esportiu la lliuta contra la temporalitat