23.2 C
Gandia
Dijous, 8 juny, 2023

LA UNIÓ demana que qualsevol acord comercial que la UE signe o renegocie amb tercers països tinga en compte als sectors afectats i s’estudie el seu impacte

LA UNIÓ, de cara a les eleccions al Parlament Europeu del 26M, demana a les diverses formacions polítiques que qualsevol nou acord -com els que es negocien ara amb Mèxic o el Mercosur- o de renegociació que la UE subscriga amb tercers països deuria tenir sempre en compte als sectors afectats i comptar amb un estudi d’impacte rigorós sobre els mateixos. Aquesta organització i la resta de les quals componen en l’àmbit estatal la Unió d’Unions han enviat una còpia del seu document de propostes a les candidatures que concorren als comicis europeus.

També considera imprescindible LA UNIÓ que es tinguen en compte aspectes com la reciprocitat en els acords comercials amb països tercers per a evitar que les nostres produccions puguen quedar en desavantatge, ser menys competitives i que els productes que entren siguen sotmesos als controls de seguretat i salut pertinents. “No hi ha competència real, sinó deslleial, si les exigències de partida dels productes importats i els que produïm en els nostres camps no són equiparables”, es conclou en una de les propostes de LA UNIÓ.

Sobre la PAC reclama als diferents partits polítics que defensen unes ajudes enfocades als llauradors i ramaders professionals, que estabilitze els mercats en nivells de preus dignes i que protegisca el model agrari i rural europeu enfront de la competència exterior deslleial. Insisteix en la importància de defensar en el Parlament Europeu que la futura PAC vaja, com diuen els seus principis aprovats en el Tractat de Funcionament de la UE, encaminada a augmentar la renda dels que treballen en l’agricultura, reservant les ajudes directes als genuïns professionals d’aquesta activitat.

L’organització proposa que es definisca clarament aquesta figura condicionant-la al fet que les rendes agràries que obtinguen suposen, com a mínim, un 25% del total; encara que exceptuant-se d’aquesta condició als perceptors de 1.250 euros anuals o menys per a no excloure a determinats sectors socials del món rural. Planteja, així mateix, que els Estats membres tinguen la capacitat de poder establir un pagament directe complementari per als productors les rendes dels quals depenguen en més d’un 50% de l’activitat agrària. En aquest sentit, proposa que els drets històrics siguen suprimits i substituïts per referències basades en el potencial agro-econòmic, considerant així un repartiment més just i equitatiu.

Considera a més LA UNIÓ que la PAC que es perfile a Europa ha de respectar les peculiaritats dels Estats membres i tindre la flexibilitat d’adaptació a cada país, sense deixar de marcar els objectius comuns i pilars sobre els quals sustenta, reduint també la complexitat i càrrega burocràtica. Igualment, l’organització proposa que s’incorporen i actualitzen en la mateixa els llindars de referència per a considerar que existeix pertorbació de mercat en determinats sectors o productes i es puguen anticipar solucions.

Definició europea de posició de domini i regulació de venda a pèrdues

Entre les seues propostes LA UNIÓ planteja que siga el 8% -actualment no existix- la quota de mercat de la indústria agroalimentària, de la distribució i del comerç minorista que deu ser considerada com a posició de domini en un mercat de referència, a partir del qual les pràctiques abusives exercides des d’aquesta posició de domini poden ser perseguides i sancionades. D’aquesta forma, segons l’organització, es podria reduir la bretxa existent entre preu en origen i preu al consumidor que beneficia clarament a la indústria i la distribució en l’actualitat.

A més, demana que es regule i prohibisca la venda a pèrdues en tota la cadena alimentària, de manera que incorpore totes les despeses directes i indirectes incorreguts i no solament el preu de compra, contribuint així a evitar l’ús il·lícit de productes agraris com a reclam comercial. D’altra banda, demana que la UE siga la garant del bon funcionament de les interprofessionals i que aquestes siguen objectives, representen fidelment al conjunt del sector i no defensen només els interessos d’una part.

“Creiem en una Europa unida i pensem que aquesta unió és important per al sector productor; però ha de servir per a defensar el model que hem decidit”, afirma Carles Peris, secretaria general de LA UNIÓ.

 

Articles relacionats