23.2 C
Gandia
Dijous, 30 novembre, 2023

La reforma de l’Estatut d’Autonomia obriria la porta per a transferir la competència de Costes

 

 

– Mulet “El Govern deixa oberta la transferència de les competències en Costes a una reforma de l’Estatut d’Autonomia”

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha sigut durant aquests anys tremendament crític amb la política de la Direcció General de Costes contra el territori valencià “ni fan, ni deixen fer, són amos i senyors per ocupació de tot el litoral valencià, no inverteixen i al mateix temps permeten barbaritats urbanístiques. Són capaços de negar regeneracions de platges o actuacions urgents davant la situació dramàtica de molts municipis costaners, i permetre ampliacions de ports esportius, urbanitzacions o actuacions que acaben engrandit en altres municipis els seus problemes”.

Per a Mulet, “la situació de Costes és semblant al de les tres confederacions hidrogràfiques que afecten el territori valencià, o Renfe; no inverteixen el que necessitem, i són generadores de problemes quan els ajuntaments volen actuar davant la seua desídia. No mantenen els llits de rius o barrancs nets i si un ajuntament vol actuar, li cauen sancions, el mateix hem vist amb Costes a Nules, l’ajuntament ha actuat i responen amb sancions”.

El senador valencianista ha remarcat davant una administració que actua d’esquena als interessos dels territoris, que no tenen cap sensibilitat, que imparteix el terror entre les persones afectades per partions, que és incapaç d’aportar solucions, i tots són imposicions absurdes, s’ha d’aconseguir la transferència autonòmica, assegurant com sempre un finançament just “si de cada 100 euros que es recapten, 10, 5 0 20 van per a Costes, assegurar que aquests tornaran a la Generalitat, estem davant una administració central que gestiona el gruix dels nostres impostos i després no els retorna ni territorialment ni en les necessitats bàsiques, com són en el nostre cas actuar en el litoral”.

Resposta del Govern.

A la petició realitzada per Mulet mitjançant una pregunta escrita el Govern deixa clara el full de ruta:

En relació amb la matèria per la qual s’interessen Ses senyories, cal assenyalar que, en virtut del que es preveu en l’article 148.1.3a CE, ja des dels primers temps de l’estat de les autonomies totes les Comunitats Autònomes van assumir en els seus respectius Estatuts d’Autonomia competències en matèria d’ordenació de territori, urbanisme i habitatge, ports d’interés autonòmic, protecció del medi ambient, etc.

A partir de mediats de la dècada de 2000, es van reformar els Estatuts d’Autonomia d’algunes Comunitats Autònomes litorals, assumint aquestes noves funcions relacionades amb la gestió del domini públic marítim-terrestre que no estaven contemplades en els Estatuts d’Autonomia anteriorment vigents.

Així, tant Catalunya com Andalusia van assumir noves funcions en matèria de gestió d’autoritzacions i concessions en el Domini Públic Marítim Terrestre (DPMT) de titularitat estatal i, en tots dos casos, ja es van materialitzar els corresponents traspassos. Els Estatuts d’Autonomia de Balears i Canàries també s’han reformat en sentit similar als de Catalunya i Andalusia, assumint aquestes Comunitats Autònomes noves funcions en matèria d’atorgament d’autoritzacions i concessions en el domini públic marítim-terrestre. Fins hui, no s’han produït els corresponents traspassos.

En el cas de la Comunitat Valenciana, a diferència de les Comunitats Autònomes esmentades, no s’han assumit noves funcions en matèria de gestió demanial via estatutària, per tant, responent a la pregunta, no és possible transferir a la Generalitat Valenciana competències en matèria de costes, com tampoc ho és transferir-les a altres Comunitats Autònomes l’estatut de les quals no ha sigut modificat en aquest sentit.

Mulet ha valorat la resposta “el deixen clar, si es reforma l’Estatut amb aquest punt, no tenen cap impediment en la transferència de les competències. Si totes les forces polítiques democràtiques tenim clar que Costes gestiona malament i en l’àmbit autonòmic ho farem amb més sensibilitat, tocaria impulsar estar reforma per a assumir les competències”.

Articles relacionats