La Policia Local de Gandia retira centenars de cadires i hamaques de la platja

La Policia Local de Gandia acumula a les seues instal·lacions centenars d’elements retirats de la platja després de comprovar que havien estat col·locats amb la manifesta intenció de reservar espai, una pràctica prohibida a les ordenances municipals. Cadires, hamaques i ombrel·les constitueixen la major part dels objectes retirats, que els seus propietaris podran retirar sempre que acrediten la seua titularitat, un tràmit realment complicat. 

L’Ajuntament no ha imposat cap sanció, tot i que l’ordenança preveu per a este tipus d’infracció fins 750 euros de multa, però no ha estat indulgent amb els elements instal·lats a la platja des de primera hora del matí sense rastre dels seus propietaris. Amb aquesta mesura el govern local vol deixar constància de que la iniciativa és disuasòria, i no recaptatòria. 

Segons l’ordenança, els agentes de la Policia tenen l’obligació de requerir al propietari dels objectes, i en el cas de ser impossible el requeriment, malgrat tenir identificat a l’infractor titular, per no localització del mateix, procedeix de forma cautelar a la retirada, fent constar en l’actaaquesta circumstància. També s’ha d’exposar en el tauló municipal la retirada.
En cas de no existir mitjà identificatiu de la titularitat de l’objecte, artefacte o element, es procedirà a reflectir en l’acta tals extrems i quedarà facultat l’agent per a procedir a la retirada a manera de mesura cautelar i el seu dipòsit en recinte municipal habilitat a tals efectes.
En tots els casos que no estiga present l’infractor , al moment de procedir-se pelservei municipal a la retirada, es procedirà així mateix a la seua publicació en el tauló municipal.

El titular de l’objecte podrà retirar el mateix dels magatzems municipals, una vegada acreditada la seua titularitat i previ pagament de les corresponents taxes independentment del procediment sancionador, que este estiu no s’ha incoat a cap infractor. 

En alguns casos estes actuacions han portat a confusió pel fet que els propietaris dels elements retirats pensen que han estat víctimes d’un robatori i es presenten a denunciar-ho. És el cas dels qui tenen ombres llogades per a periodes de setmanes o un mes i deixen cadires, hamaques i ombre·les lligades amb cadenes als tendals. 

Et Pot Interessar