16.7 C
Gandia
Dijous, 23 maig, 2024

La nova ordenança de l’ocupació del domini públic facilita l’activitat de l’hostaleria de Gandia

– Entra en vigor la nova ordenança reguladora de l’ocupació del domini públic municipal i de l’ús dels immobles de titularitat municipal

• Entre d’altres, dona garanties i seguretat jurídica a la decisió de flexibilitzar l’ampliació de terrasses, l’ocupació de la via pública… Per tal de donar suport al comerç i l’hostaleria de Gandia i de fer complir la distància de seguretat i de prevenció de la COVID-19 en la nova normalitat.

• José Manuel Prieto: “Gandia compatibilitza usos, fa complir les normes de seguretat imposades en la nova normalitat, però ho aprofita com una potencialitat”.

• Ferran Martínez: “Dota de coherència les normes existents fins ara, com ara l’adequació dels horaris a la temporada d’estiu, l’ampliació dels horaris de muntatge de les terrasses… En definitiva, racionalitza les normes per tal de facilitar l’activitat comercial de l’hostaleria de Gandia en un moment molt crític per al sector.”

Una de les mesures que es van impulsar des del govern local amb els primers compassos de l’estat d’alarma a la nostra ciutat va ser la possibilitat que durant la ‘desescalada’ els comerços i l’hostaleria pogueren guanyar espai en la via pública per tal d’ampliar i fer complir la distància de seguretat i de prevenció en aquesta nova normalitat. I es va fer anunciant una modificació d’un text normatiu que finalment va ser una ordenança reguladora nova del domini públic municipal i de l’ús dels immobles de titularitat municipal.

La nova ordenança va rebre la unanimitat del Consell econòmic i social, dels agents econòmics i socials de la ciutat, també dels partits polítics quan la van treballar per tal que no hi haguera al·legacions i la pogueren aprovar el més ràpid possible. Així, després de tota la tramitació, l’aprovació inicial, l’exposició pública, el 27 d’agost va entrar definitivament en vigor.

Per al regidor delegat de Govern Obert i Coordinació Administrativa, José Manuel Prieto, “suposa una doble garantia: Per als comerços i els nostres negocis, la possibilitat d’ocupar amb plenes garanties i seguretat jurídica l’espai públic i fer d’això un element de dinamització de la ciutat, que tant ho necessita en aquests moments. Gandia compatibilitza usos, fa complir les normes de seguretat imposades en la nova normalitat, però ho aprofita com una potencialitat”.

Per la seua banda, el regidor delegat de Polítiques Econòmiques i Comerç, Ferran Martínez, ha explicat que la nova ordenança introdueix elements molt importants: “El primer d’ells, poder donar suport a l’hostaleria en un moment molt crític com la crisi sanitària actual, amb la possibilitat de flexibilitzar l’ampliació de terrasses, l’ocupació de la calçada. Però sobretot, racionalitzar i dotar de coherència les normes existents fins ara, com per exemple, adequar els horaris a la temporada d’estiu. S’han ampliat també els horaris de muntatge de les terrasses que eren molt restrictius: Ara es pot fer a les 9 h del matí; s’ha permés d’una forma molt discreta la publicitat, que abans no era possible; els colors obligatoris que marcava l’anterior ordenança i que era molt restrictiva s’han simplificat...”. “
En definitiva, racionalitzar les normes per tal de facilitar l’activitat comercial de l’hostaleria de Gandia”.

diligencia

 

Articles relacionats