La mortalitat per càncer de mama descendeix de forma progressiva gràcies als programes de garbellat

La Unitat de Prevenció del Càncer de Mama del departament de salut de Gandia ha diagnosticat 601 casos de càncer de mama des que s’engegara l’any 2001, la majoria dels quals s’han detectat en estadis precoços.
En l’última ronda de garbellat més de 26.500 dones van ser convidades a realitzar-se les mamografies, de les quals van participar un 76%. Aquesta xifra ha anat augmentant amb els anys i és superior a l’objectiu establit pels estàndards europeus.
Tan sols un 2% de les usuàries va requerir alguna prova addicional per a completar el seu estudi. En aproximadament cinc de cada mil dones que van participar en el programa de garbellat es va diagnosticar un càncer de mama que no havia produït cap símptoma prèviament.
En el que va d’any 2018 s’han estudiat 7.477 dones i s’han detectat 34 nous casos de càncer de mama.
El programa té gran acceptació; prova d’açò és que la participació ha anat augmentant amb els anys i la gran majoria de les dones que acudeixen a fer-se la prova continuen en el programa. A més, les enquestes de satisfacció posen de manifest que les usuàries consideren que reben un bon tracte.
El Programa de Prevenció de Càncer de Mama es va iniciar en el departament al juliol de 2001. Actualment s’està realitzant la vuitena ronda de garbellat. Aquest servei està destinat a les dones d’entre 45 i 69 anys dels diferents municipis del departament, i el seu principal objectiu és el diagnòstic precoç del càncer de mama, abans que apareguen els primers símptomes.
El garbellat es duu a terme mitjançant la realització de mamografies cada dos anys, per a açò es remeten periòdicament a totes les dones d’eixa franja d’edat cartes on se’ls dóna cita perquè acudisquen a fer-se la prova.

Coordinació amb altres serveis

El procés es realitza en la Unitat de Prevenció de Càncer de Mama, que depèn del Centre de Salut Pública de Gandia i està situada en la planta baixa de l’hospital Francesc de Borja. Aquesta unitat es coordina amb altres serveis sanitaris, com ara radiologia, anatomia patològica, cirurgia i oncologia, per a assegurar l’adequat tractament i seguiment dels casos detectats en el menor temps possible.
Addicionalment, el departament compta amb un Comitè de Tumors de Mama, format per un equip multidisciplinari de facultatius de les diferents especialitats implicades, que revisen cada cas per a decidir de forma consensuada i individualitzada el tractament a seguir.
El dia 19 d’octubre se celebra el Dia Mundial contra el Càncer de Mama. El càncer és la segona causa de mort, tant a nivell nacional com a la Comunitat Valenciana, després de les malalties cardiovasculars.
El càncer de mama és en l’actualitat un dels problemes de salut que més impacte tenen, sent el tumor maligne més freqüentment diagnosticat entre les dones i la primera causa de mort per càncer en el sexe femení. La incidència d’aquest tumor augmenta a partir dels 45 anys, i és el grup de dones d’entre 65 i 69 anys el que presenta una taxa més elevada.
El pronòstic d’aquesta malaltia i la possibilitat d’aconseguir la seua curació depenen en gran manera que siga diagnosticada precoçment. A la Comunitat Valenciana s’ha produït un descens progressiu de la mortalitat per càncer de mama des de l’any 2000, a causa de la labor del programa de garbellat de càncer de mama així com a les millores en el seu tractament. Actualment, la supervivència als 10 anys del diagnòstic és del 78%.
Els factors de risc modificables d’aquest càncer inclouen el tabac, l’alcohol, la dieta rica en greix, l’obesitat, no tenir fills i la presa de tractaments que contenen estrògens. Per contra, és ben sabut que les dones que donen lactància materna tenen menys risc de desenvolupar aquesta malaltia.

Et Pot Interessar