19.6 C
Gandia
Diumenge, 24 setembre, 2023

La Mancomunitat de la Safor obrirà una Oficina d’Habitatge i Regeneració Urbana

 

 

– L’import total màxim destinat al finançament de l’Oficina Xaloc d’aquesta Mancomunitat ascendeix a 494.000 euros.

– El Ple té previst aprovar el conveni el pròxim 20 de desembre en sessió ordinària.

El Consell ha autoritzat un conveni de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica amb la Mancomunitat de Municipis de la Safor per al desenvolupament d’una oficina integrada en la Xarxa Xaloc, segons el nou conveni tipus subscrit recentment.

El propòsit de l’acord és la posada en marxa d’una oficina d’habitatge, rehabilitació i regeneració urbana integrada en Xaloc, la dotació d’una estabilitat financera i mitjans materials i personals a l’oficina, a més de prestar un servei a la ciutadania de manera contínua i amb qualitat.

El desenvolupament de les actuacions en matèria d’habitatge, regeneració urbana i rehabilitació d’edificis per part de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge y Arquitectura Bioclimàtica exigeix una immediatesa y proximitat dels òrgans gestors a la ciutadania.

En conseqüència, per a una major eficiència i una assistència a la ciutadania més directa, és fa necessari encomanar la gestió, informació, mediació social i assessorament en aquestes matèries a favor de les entitats locals.

Anteriorment, el Consell va aprovar, en març de 2022, una resolució per al desenvolupament d’una oficina integrada en la Xarxa d’Oficines d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana (Xarxa Xaloc).

Amb posterioritat, davant la necessitat de la millora de l’articulat del conveni tipus i de la simplificació de la tramitació administrativa subscrita en els acords singulars amb els ajuntaments i mancomunitats, es va aprovar el passat mes d’octubre el nou conveni tipus.

D’acord amb el que es disposa en el Decret del Consell 199/2021, l’assignació adjudicada a l’Oficina Xaloc de la Mancomunitat de Municipis de la Safor és a càrrec de l’aplicació pressupostària 14.01.02.431.70.227 i, conforme disposa la clàusula segona, es reparteix en tres anualitats.

En concret, la quantitat total destinada a la seu ascendeix a un màxim de 494.725,52 euros. L’import assignat per a enguany és de 19.789,02 euros. Es determinen per a les dues anualitats següents, 2023 i 2024, idèntica quantia de 237.468,25 euros, respectivament.

L’actual conveni de col·laboració entra en vigor en el moment de la firma i finalitza la seua validesa el 31 de desembre de 2024.

Una vegada subscrit l’acord, es publicarà en el portal de transparència de la Generalitat (www.gvaoberta.gva.es) i en la web de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, a més d’inscriure’s en el Registre de Convenis de la Generalitat. Es remetrà una còpia a la direcció general competent en matèria d’Administració Local.

 

Articles relacionats