14.2 C
Gandia
Dissabte, 2 desembre, 2023

La Junta Electoral ordena a l’Ajuntament de Ròtova retirar la publicitat de dos actes públics

La Junta Electoral de Zona (JEZ)ordena a l’Ajuntament de Ròtova la retirada de la publicitat de dos actes perquè «suposen la vulneració de neutralitat dels poders públics» en període preelectoral. A més, la JEZ adverteix el consistori de la possibilitat que s’inicie un expedient sancionador, en cas que repetisquen nous incompliments en el futur.

Des de Compromís per Ròtova, han demanat al PP que no s’utilitzen els recursos municipals per fer autobombo i promoció partidista; i més en un context preelectoral. “El govern municipal coneix la llei; el que ha de fer és complir-la per garantir el principi d’igualtat”, afirma Compromís.

En el primer cas, la presentació del Pla d’Igualtat de Ròtova, hi va tenir lloc el lliurament d’un pen drive a tots els assistents i s’hi va escenificar el lliurament del document a les autoritats del govern municipal i hi va tenir lloc també una fotografia del lliurament a membres del govern municipal (i posterior difusió per mitjans municipals i premsa). En el segon cas, es tractà de la difusió per mitjans municipals de la signatura del conveni amb el Grup El Castillo, i posterior difusió, amb la internvenció de l’alcalde.

La resolució de la Junta Electoral de Zona de Gandia:

La resolució, presa per unanimitat, assenyala que, “examinat el contingut dels documents que s’adjunten en ambdós escrits així com els actes duts a terme, es constata que el primer fou la presentació del Pla d’Igualtat de Ròtova amb la presència de l’alcalde i la regidora de Serveis Socials (a la imatge), en un cas, i amb la intervenció de l’alcalde en l’altre. La difusió d’ambdós actes contravé l’article 50.2 de la LOREG així com la instrucció 3/2019 de 4 de març de la Junta Electoral de Zona, al suposar una vulneració del principi de neutralitat dels poders públics…”.

La resolució requereix a l’Ajuntament de Ròtova que retire de manera immediata la publicitat de tals actes que figuren en el compte oficial de Facebook de l’Ajuntament així com en qualsevol mitjà en què s’hagueren difòs, advertint a l’Ajuntament de Ròtova de la possibilitat que s’inicie un expedient sancionador, amb allò que estableix l’article 153.1 de la LOREG, en cas que repetisquen nous incompliments en el futur.

Finalment, es requereix l’Ajuntament de Ròtova perquè en el termini de 24 hores informe a esta Junta Electoral de Zona sobre el cumpliment de l’acord.

Articles relacionats