LA JUNTA D’IPG ES DISSOLDRÀ EL 7 DE FEBRER I DEMANARÀ RESPONSABILITATS ALS ANTERIORS GESTORS

La Junta General Ordinària de la Mercantil Iniciatives Públiques de Gandia, SA ha anunciat que demanarà en la reunió prevista per al 7 de febrer responsabilitats per la gestió dels gestors de l’empresa en l’anterior mandat municipal.

L’ordre del dia de la reunió abordarà diversos temes com l’aprovació dels comptes anuals corresponents a l’exercici del 2014, l’aprovació, si s’escau, de la gestió de l’anterior Consell d’Administració pel mateix període i l’aprovació, si s’escau, de la proposta d’aplicació del resultat de l’exercici tancat el 31 de desembre de 2014.

 

A més, la Junta General abordarà la dissolució de la societat i el nomenament dels liquidadors per tal de posar fi a la mercantil tal com s’havia compromés l’actual govern.

D’altra banda i en el punt 6 de la Junta, s’aprovarà la interposició de les accions socials de responsabilitat de l’òrgan d’administració anterior de la societat, en concret, davant Arturo Torró, Javier Reig, Víctor Soler, Guillermo Barber i Lola Moncho.

Et Pot Interessar