La Generalitat anuncia inversions a les depuradores d’Oliva i Oliva Nova després dels episodis de contaminació

L’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR) de la Comunitat Valenciana s’ha compromés amb l’alcalde a invertir 350.000 euros en les depuradores de la ciutat abans del pròxim estiu. L’anunci es produeix després que este estiu s’hagen hagut de tancar diverses zones de bany per la detecció de restes fecals. 

L’alcalde d’Oliva, David González, i la regidora del Cicle Integral de l’Aigua, Imma Ibiza, han acompanyat al gerent de l’EPSAR i el seu equip tècnic en la visita a les infraestructures de l’EDAR de San Fernando amb l’objectiu de comprovar l’evolució in situ les deficiències en el seu funcionament. En aquesta visita, s’ha anunciat una inversió de 350 mil euros, a càrrec de l’EPSAR.

Encara que al llarg dels pròxims dies l’EPSAR registrarà en l’Ajuntament d’Oliva un escrit amb el detall de les inversions a realitzar, el gerent ha avançat que consistiran principalment en el canvi de totes les turbines, la instal·lació de cabines d’insonorització, reguladors electrònics d’intensitat de freqüència, el canvi dels quadres elèctrics, mesures de reducció de l’impacte visual i acústic i una gestió més eficient dels fangs de rebuig. Amb aquestes inversions, s’espera reduir significativament el soroll produït per la instal·lació, les olors i, sobretot, la qualitat de l’aigua depurada.

Aquestes inversions se sumen a les que estan duent-se a terme actualment en les 7 estacions d’Oliva Nova que consisteixen en la instal·lació de reixes de filtratge que milloren el rendiment de les depuradores; la instal·lació de noves arquetes de repartiment entre els desengreixadors i els reactors biològics, noves canonades amb un sistema de millor del repartiment de cabdals; la construcció de soleres de formigó en les arquetes de repartiment per tal d’aconseguir pendents òptimes en direcció al reactor per impedir que l’aigua s’estanque evitant així males olors i focus d’insalubritat; i la retirada i transport de fangs estancats a l’abocador autoritzat de reciclatge.

L’EDAR de San Fernando és la principal depuradora del sector sud d’Oliva. Aquesta assumeix tots els abocaments d’aquest sector a excepció d’Oliva Nova, que està dotada d’un sistema de depuració propi.

Oliva presenta la necessitat d’atendre a una població molt disseminada en l’espai. Per això, el sistema de depuració d’aigües està dividit en dos sectors i compta amb una disposició atomitzada de les EDAR. D’altra banda, les infraestructures i equips han quedat obsolets i requereixen un redimensionament i actualització pel fet que les depuradores d’Oliva reben un cabal que supera la seua capacitat de processat.

La millora de la infraestructura de l’EDAR de San Fernando és una de les mesures destinades a fer front aquestes «urgents necessitats» que es veuran concloses amb la construcció de la nova EDAR d’Oliva Nord, que està inclosa en el Plan CRECE del Ministeri de Medi Ambient, i que està en fase de tramitació administrativa en aquests moments.

Et Pot Interessar