LA DIPUTACIÓ DESTINA UN MILIÓ A LA CAMPANYA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE

El mosquit tigre és una de les espècies exòtiques invasores més nocives del món, cosa que ha fet saltar l’alerta entre els ajuntaments, especialment en els que tenen barrancs i aiguamolls en el seu terme.
L’Àrea de Benestar Social de la Diputació de València, dirigida per Mercedes Berenguer, portarà a la Junta de Govern les bases d’aquestes ajudes, que podran soŀlicitar tots els municipis de menys de 30.000 habitants que demostren que tenen zones afectades pel mosquit tigre. L’assignació a cada ajuntament es concedirà en funció dels mapes encarregats a la Universitat, en els quals s’aprecien les zones més sensibles. Les bases especifiquen que els projectes tècnics presentats per les empreses seleccionades pels ajuntaments han d’incloure una sèrie de dades obligatòries, entre les quals estan el plànol cartogràfic del terme amb les zones que han de tractar-se, fitxes tècniques dels productes que s’utilitzaran, un calendari d’aplicació i la qualificació del personal de l’empresa autoritzat per a l’ús de plaguicides en el camp de la salut pública.
La Diputació farà un seguiment de les fumigacions en les zones afectades per a controlar si cal fer noves accions. Abans d’açò, la diputada de Benestar Social reunirà els alcaldes i els tècnics municipals dels pobles afectats perquè els tècnics de vectors i els professors de salut pública de la Conselleria els expliquen el calendari d’actuacions i els transmeten un missatge de calma que evite l’alarma ciutadana.

Et Pot Interessar