LA CENTENÀRIA EMPRESA DE TAVERNES FEDERICO GINER REPRÉN L’ACTIVITAT AMB NOVES LÍNIES DE MOBILIARI

La nova etapa, segons fonts de la companyia recollides per la publicació Economía 3, s’ha perfilat amb atenció als reptes que plantegen les noves metodologies i propostes d’ensenyament i on els espais requereixen de noves solucions.

Les noves necessitats formatives, les noves demandes del mercat laboral, l’accessibilitat a la informació i els nous paradigmes del coneixement impulsen i afavoreixen un canvi educatiu basat en pedagogies actives, treball cooperatiu, aprenentatge per projectes, aprenentatge per serveis i un llarg etcètera que cada vegada està més present en els centres educatius. Aquest canvi en la forma i metodologia ve de la mà de saber dissenyar els espais i el mobiliari de l’anomenada nova educació.

Per a marcar aquest punt i seguit en la seua història, l’estudi valencià de disseny Odosdesign ha realitzat una atractiva renovació de la imatge corporativa que respon a la nova etapa que inicia l’empresa i genera un codi gràfic dinàmic i alhora molt estable.

A més de mobiliari escolar, Federico Giner seguirà desenvolupant les seues altres dues línies de negoci: els coneguts carrets porta equipatges per a aeroports i moble per a la llar. Tot el mobiliari desenvolupat per Federico Giner és sotmès a estrictes controls de qualitat per part del laboratori d’Ergonomia de l’Institut de Biomecànica de València (IBV), encarregat d’acreditar la idoneïtat del mobiliari escolar i d’oficina, així com per l’Institut Tecnològic del Moble, Embalatge i Afins (AIDIMA). Els múltiples assajos als quals són sotmesos tots els productes permeten a l’empresa oferir una garantia comprovada, a més d’assegurar l’adequació ergonòmica i el nivell de comoditat necessari per al correcte desenvolupament de les tasques escolars.

Et Pot Interessar