17.8 C
Gandia
Dimecres, 21 febrer, 2024

Inici del curs a l’IES La Valldigna

– “Estem complaguts en comptar amb el nostre alumnat aquest any per formar part de la seua formació acadèmica i personal”.

– Article elaborat per l’IES La Valldigna

Des de l’IES La Valldigna l’alumnat compta amb tots els recursos i ferramentes per desenvolupar les seues capacitats acadèmiques i aptituds professionals. A més a més, com a servei públic que som, ho fem amb la millor formació personal basada amb valors com la crítica, la solidaritat, la diversitat, l’empatia, la comunicació, la interacció i la cooperació.

Al nostre IES, des de fa ja 44 anys, es desenvolupa l’ensenyament a La Valldigna. Ara més que mai som conscients de la nostra responsabilitat i podem garantir la nostra total i absoluta implicació docent.

Aquest curs 2020-2021 es presenta amb un repte transitori però molt important pel futur de tothom. La situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 requereix, més que mai, de la nostra responsabilitat amb els actes més quotidians i de comportament dins del centre.

20200922 095331Per aquest motiu l’IES la Valldigna ha redistribuït tots els espais per tal de mantindre les distàncies de seguretat. Hem dotat amb recursos tecnològics totes les aules i hem seguit el Pla de Contingència segons normativa. Com indica el protocol, també s’ha habilitat una aula COVID.

És un centre privilegiat per la seua ubicació i dimensions amb tres entrades diferenciades. Aquest fet ens ha permés que tot l’alumnat puga entrar des del primer dia del curs a les 8 del matí i evitar les entrades esglaonades, ja que hi accedeixen repartits per les tres portes.

IES Tavernes de la Valldigna 1L’alumnat roman als punts d’encontre, segons nivell, fins que el recull el professorat i l’acompanya a les aules. A més a més els horaris s’han organitzat per tal que l’alumnat mantinga grups de convivència estable en la major part de la jornada lectiva. Hem habilitat els dos patis per grups. Un per a FPB i 4t d’ESO i l’altre, sectoritzat, per a 1r, 2n, 3r d’ESO i Batxillerat.

L’IES la Valldigna també compta amb servei d’autobús per a l’alumnat de les poblacions de Benifairó i Simat de la Valldigna i ha adaptat l’horari per l’arribada puntual de tot l’alumnat.

Una altra de les mesures posades en funcionament al centre és l’assistència a la cafeteria a l’hora de l’esplai de forma esglaonada per nivells. Els primers 15 minuts poden assistir els més menuts, 1r i 2n d’ESO, i els últims 15 minuts la resta de cursos.

Com cada any el professorat té una hora d’atenció a pares i mares on, amb cita prèvia, atén les qüestions acadèmiques i docents.

Aquest curs també comptem amb un Pla de Reforç i Recuperació per al primer trimestre. El professorat inclourà a les seues respectives programacions les mesures excepcionals de reforç en cada nivell i etapa del centre.

Les activitats extraescolars també tindran caràcter de reforç i amb contingut lúdic i educatiu. Respecte al Pla d’Acció Tutorial, reforçarem la línia de l’educació per a la salut, que ve treballant-se al centre des de fa ja uns anys amb activitats específiques de
formació sobre la COVID-19. A més a més, considerem molt necessari incloure unitats didàctiques específiques de formació TIC.

També s’està elaborant, dins el Pla Anual de Formació de Centre (PFC), un Projecte de Formació en Centres, PFC, que inclou tota la formació sobre salut i la COVID. Aquesta formació va dirigida a tota la comunitat educativa amb sessions de formació per al professorat però també hi haurà sessions que quedaran obertes a les famílies.

Articles relacionats