10.6 C
Gandia
Dimecres, 28 febrer, 2024

La Generalitat busca en la producció ecològica una eixida a la crisi de l’agricultura

Fomentar el trànsit cap a sistemes de producció agrícola més sostenibles i més ecològics és l’objectiu del I Pla Valencià de Producció Ecològica, que ha posat en marxa la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
Això permetrà obtindre productes agroalimentaris de major qualitat i sense residus, atenent les necessitats i exigències de la ciutadania i dels mercats, que busquen una alimentació segura i de qualitat. Al mateix temps, el nou model productiu agroecològic ajudarà a lluitar contra el canvi climàtic, contribuint a frenar la contaminació de l’aigua i la desertificació, així com la pèrdua de diversitat agrària i cultural al territori valencià.
Aquest pla és el resultat d’un procés participatiu, al voltant d’una proposta presentada a gener de 2016, en el que la veu i l’acció del sector és, no tan sols necessària, sinó que esdevé indispensable. De fet, s’ha preentat en diverses comarques, entre elle a la Safor el passat 19 de desembre amb un acte a la Casa de la Cultura de Gandia, al qual correspon la imatge. 
També s’ha comptat amb la col·laboració entre les diferents Conselleries del Govern Valencià, que han impulsat diverses iniciatives que ajudaran al creixement del sector ecològic.
Fonts de la Conselleria el defineixen com un pla participatiu, inclusiu, integrador, vertebrador i incentivador per a l’agricultura valenciana. “Un projecte pioner al nostre territori, humil en pressupost però molt ambiciós en objectius, que pretén donar cabuda a tots els actors implicats, des del productor fins al consumidor final”, afirmen.
En les últimes dos dècades, el sector de producció, transformació i comercialització ecològic de la Comunitat Valenciana s’ha obert camí dins la societat, gràcies a l’esforç i convicció de cada volta més productors i consumidors que, per iniciativa pròpia, han apostat per un model de producció i consum més sostenible en termes socials i mediambientals.
Segons les últimes dades que es disposa de 2015, el 4,5% de les terres valencianes conreades estarien certificades com a superfície ecològica cultivada. Aquest percentatge canvia no sols a causade l’augment de la  superfície ecològica, sinó també per variació de la superfície agrària cultivada total.
La Comunitat Valenciana es situa en una posició acceptable respecte la resta de comunitats en relació amb la seua proporció de superfície ecològica, es troba en una posició intermèdia respecte de la resta de comunitats autónomes, en relació a la seua proporció desuperfície ecològica, tenint en compte que comunitats com Andalusia, Catalunya, Castella-La Manxa, Astúries, Galícia, País Basc o Aragó ja gaudeixen del primer, segon o inclús tercer pla de suport a l’agricultura ecològica.
El I Pla Valencià de Producció Ecològica (PVPE) pretén donar impuls al sector de tal manera que l’any 2020
la totalitat de la superfície ecològica respecte de la superfície agrària valenciana haja assolit la xifra del 20%.
Evolució històrica
En les últimes dècades, l’evolució del sector ecològic no ha deixat de mostrar un creixement positiu, segons dades recents del Comitè d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV). Els operadors han passat de 230 en 1996 a la xifra de 2.251, segons les últimes dades de 2015, fet que situa a la Comunitat Valenciana en el tercer lloc en nombre d’operadors respecte a la resta de comunitats. De forma paral·lela, fa vint anys es comptava amb només 2.181 ha inscrites en el CAECV, mentre que a finals de 2015 aquesta superfície total assolia les 77.014 ha, amb taxes de creixement variables segons els diferents períodes.

Articles relacionats