GANDIA SIGNA CONVENIS AMB L’IVAJ I L’AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME

El portaveu del govern de Gandia, José Manuel Prieto, ha anunciat l’aprovació en Junta de Govern, a proposta de la regidoria de polítiques educatives i de Joventut, la signatura del conveni de col•laboració entre L’Institut Valencià de la Joventut-Generalitat Jove (IVAJ.GVA JOVE) i l’Ajuntament de Gandia per a la utilització del Carnet Jove que permet oferir als joves serveis i avantatges per facilitar la seua mobilitat i intercomunicació, així com per accedir a béns i serveis.

Jose Manuel Prieto ha dit que «aquest govern crida a totes les portes de les diferents administracions que acaben materialitzant-se en diferents acords que s’aproven a les juntes de govern per tal de seguir tenint recursos que ens convertesquen en una ciutat solvent malgrat la situació econòmica que arrosseguem”.

També i des del departament de Turisme que encapçala l’alcaldessa, Diana Morant, s’ha aprovat la signatura del conveni amb l’Agència Valenciana de Turisme per l’encomana de gestió de la reparació i manteniment de la infraestructura higiènica (com són els rentapeus amb aigua tractada de mar, amb les seues estacions de bombament, pous de captació, i conduccions, passarel•les de diferents amples, màquines per a la neteja de sorra, etc) i lúdica (com els jocs infantils, juvenils, àrees biosaludables i elements per a la pràctica del vòlei-platja, futbol-platja, etc. i els elements de senyalització, cartells, etc.) instal•lades per la mateixa agència per a aquest any. «Amb aquesta signatura, seguim treballant en un dels nostres recursos més valuosos com és la platja de Gandia i deixant tot a punt per l’arribada dels primers turistes de la temporada estiuenca» va afirmar Prieto.

Finalment, s’ha acceptat la petició de la Reial Associació de Caça i Tir Mondúver de Gandia per prorrogar el conveni de col•laboració signat el 23 d’abril de 2015 i que permet a l’entitat la gestió i manteniment de les instal•lacions del camp de tir de Pla del Xiquet. D’aquesta manera es prorroga un any l’acord que podrà allargar dos anys més si ambdues entitats ho consideren necessari en un futur.

Et Pot Interessar