GANDIA S’EXPOSA A UNA LLARGA BATALLA LEGAL AMB LA DECISIÓ DE RESCINDIR EL CONVENI DEL POLÍGON SANXO LLOP

El departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Gandia, al capdavant del qual hi ha l’exregidor socialista Vicent Mascarell, té intenció de denegar a l’empresa Aprusa, urbanitzadora del polígon Sanxo Llop, la sol·licitud de pròrroga per un any per a finalitzar les obres, la que haguera estat la tercera pròrroga sense que la mercantil haja complit amb l’execució del polígon.

La mesura, per a la qual Mascarell encara no sap si comptarà amb el suport necessari als órgans col·legiats que han de decidir, suposa la denúncia i posterior rescissió del conveni amb l’urbanitzador. La decisió fa albirar una dura batalla legal, atés que implicaria el retorn par part de la mercantil dels diners que va rebre en concepte de venda de terrenys a l’ajuntament, uns tres milions d’euros dels dotze que l’Ajuntament es va comprometre a pagar.

D’altra banda, els propietaris mantenen el seu propi pols judicicial contra l’Ajutament i l’urbanitzador per l’incompliment de l’objecte d’un conveni pel que van cedir al seu dia terrenys en concepte de quota d’urbanització.

La proposta té conseqüències de transcendència, i per tant el responsable d’Urbanisme ha marcat a la seua agenda un intens programa de reunions amb totes les parts implicades, inclosos els propietaris afectats per la paralització del polígon.

Et Pot Interessar