12.9 C
Gandia
Dissabte, 3 desembre, 2022

Gandia revisa les terrasses dels negocis d’hostaleria i aconsegueix que augmenten les taules autoritzades

– El departament de Comerç, en col·laboració amb la Policia Local, ha revisat, una a una, 248 terrasses (la pràctica totalitat de les obertes fins a divendres passat), i s’ha aconseguit una millora sensible.

– Moltes de les ampliacions, totes on ha estat possible, s’han fet baixant les terrasses a la calçada. Cal recordar, que la Fase I estableix com a límits el 50% de les taules permeses en 2019 i una distància física de, almenys, 2 metres entre les taules o agrupacions de taules. Els ajuntaments poden fer una ampliació, tenint en compte, entre altres factors les limitacions legals, l’entorn físic i incrementant l’espai per als vianants en el mateix tram de la via pública.

– Ferran Martínez: “És inqüestionable la predisposició de l’Ajuntament a abordar la re-apertura dels establiments del sector amb tota la flexibilitat i generositat necessàries per a normalitzar l’activitat en el termini més curt possible. Però el que no podem fer, ni farem mai, és desprotegir la salut (de l’empresariat, el personal, la clientela i dels vianants), ni incomplir la Llei.”

L’àrea de Polítiques Econòmiques i Comerç està accelerant les inspeccions per ajustar el nombre de taules acceptable dins del marc legal de la Fase I, el 50% dels mòduls de 2019, a les possibilitats reals del sector hostaler de la ciutat. Aquestes inspeccions (realitzades pels tècnics del departament, amb la col·laboració de la Policia Local), són individuals, una a una, i estan fent-se a tots els qui han sol·licitat l’ampliació i a altres que no l’han demanada.

Com a resultat, després d’haver revisat 248 terrasses (la pràctica totalitat de les obertes), s’ha aconseguit pujar el 50% de mòduls sobre l’any anterior, que marca la llei, al 75%. Una millora sensible. Es tracta només d’una mitjana, perquè cada cas és diferent, i en moltes terrasses s’hi ha superat. Moltes d’aquestes ampliacions, totes on ha estat possible, s’han fet baixant les taules a la calçada.

“Per tot això, és inqüestionable la predisposició de l’Ajuntament a abordar el re-apertura dels establiments del sector amb tota la flexibilitat i generositat necessàries per a normalitzar l’activitat en el termini més curt possible. I les terrasses són l’element més important de què es disposa, ara per ara, per tal d’avançar cap a aquesta normalitat. Crec que no es pot qüestionar la sensibilitat de l’Ajuntament de Gandia cap al sector de l’hostaleria i la restauració, tan important per a la nostra ciutat. No es pot qüestionar, dic, sense entrar en subjectivitats o, el que és pitjor, distorsionant interessadament la realitat”, ha assegurat el regidor de Polítiques Econòmiques i Comerç, Ferran Martínez.
Martínez ha assegurat que el govern local conjugarà aquesta sensibilitat cap al sector amb la protecció de la salut (de l’empresariat, el personal, clientela de l’hostaleria i dels vianants), la prioritat màxima a hores d’ara. Així com el compliment de la Llei, que regula el desplegament de les terrasses en la Fase 1 estableix dos límits: el “50% de les taules permeses en l’any immediatament anterior” i “la distància física d’almenys 2 m entre les taules o agrupacions de taules”. A més, faculta els ajuntaments a ampliar la superfície “… respectant, en tot cas, la proporció del 50% entre taules i superfície disponible i portant un increment proporcional de l’espai de vianants en el mateix tram de la via pública”.

A les limitacions físiques preexistents a l’hora d’abordar una ampliació (existència de guals per a vehicles, accessos a vivendes i comerços, limitacions de la façana pròpia, etc.) s’afegeixen les marcades per l’Ordre Ministerial. Especialment l’última que, protegint el vianant, qui ha de mantindre també la distància reglamentària, obliga a reposar la superfície per a vianants que transformes en terrassa.

El percentatge es pot millorar quan canvie el marc legal o fructifiquen els estudis que s’estan realitzant des de l’ajuntament per tal de crear nous espais per a vianants i terrasses.

Aquesta és la situació i no pot ser d’una altra manera si no et botes la Llei, o poses en perill la salut de les persones. Nosaltres no ho farem mai. Per tant, el dur treball per millorar les condicions de re-apertura dels establiments que estan fent les àrees de Comerç i Mobilitat, continuarà fins que entrem en fase de normalitat”.

Finalment, el regidor ha expressat el desig que l’empresariat del sector continue confiant en aquest treball i sol·licitant les ampliacions en la web de l’Ajuntament. “I, totes i tots, esforçant-nos per seguir escrupolosament les indicacions de l’Autoritat sanitària per a l’eixida ràpida de la crisi”.

Fotografia: Ajuntament de Gandia. Àlex Oltra

Articles relacionats