GANDIA OBRI DOS NOUS CANALS DE COMUNICACIÓ A TRAVÉS DE TELEGRAM I INSTAGRAM

José Manuel Prieto, Regidor Delegat d’Administració, Modernització i Govern obert a Gandia, ha presentat dues noves iniciatives de Govern Obert que s’estan portant a terme a través de les xarxes Telegram i Instagram, que van a emprar-se per a ficar a l’abast la informació que l’ajuntament vol prestar al ciutadà, una informació que, en paraules de Prieto, «és útil i estem obligats a prestar com a institució a tots els veïns de Gandia».

En primer lloc s’ha parlat del canal obert al Telegram que facilitarà informació al servei del ciutadà d’una manera gratuïta i molt còmoda, ja que únicament s’ha de cercar el canal a l’aplicació mitjançant el nom de «@ajuntamentdegandia», i una vegada registrat en aquest, tots els subscriptors rebran la informació que l’ajuntament posarà al seu abast. Aquest canal comptarà amb informació sobre actes propers, activitats interessant i sobre assumptes que la institució crega d’interés immediat per als residents de Gandia. Prieto considera que es tracta d’una eina molt profitosa, ja que no costa diners a l’ajuntament i suposa per al ciutadà tenir les notícies més prop que mai. Per ara es tractarà d’un canal d’informació genèrica però no es descarta, en el moment en el qual aquest canal aplegue a molta gent de Gandia, començar a afegir nous canals més temàtics, com podrien ser sobre la programació cultural, programació turística o, en definitiva, informació de diferents camps que siguen de l’interés d’aquells que facen ús de la ferramenta.
L’altre canal que s’ha obert per facilitar de tota la informació institucional que es genera a l’ajuntament és el d’Instagram que compta amb el mateix nom que el de Telegram, «@ajuntamentdegandia», i es pot trobar mitjançant el buscador de l’aplicació. En aquest cas no s’usarà com a eina de difusió de notícies institucionals com a tal, ja que consideren que ja hi ha suficients mitjans amb aquest fi, sinó que es vol ensenyar una cara distinta, la que no es veu. Com diu Prieto, es volen mostrar «les moltes hores de treball no de la corporació, sinó dels tècnics, de la gent que treballa cada dia per deixar llesta la nostra ciutat». No es descarta que es puguen incloure instantànies de ciutadans que vulguen que siguen recollides també en aquest canal. En conclusió, la finalitat d’Instagram serà fer ús d’ella com a aparador d’una ciutat amb moltes coses que mostrar.
Els dos canals ja estan en funcionament i no es descarta, durant aquest curs, ficar més xarxes a l’abast del ciutadà amb la finalitat de seguir generant nous mitjans amb els quals aplegar a més població.

Et Pot Interessar