21.6 C
Gandia
Dilluns, 20 maig, 2024

Gandia llança la segona fase d’ajudes Parèntesi del Pla Resistir 

• Des de hui i fins al 26 d’abril poden acollir-se microempreses i autònoms (màxim 10 treballadors/es) de 35 sectors:

• En règim jurídic de comunitat de béns en els termes previstos en la primera convocatòria.

• Sectors econòmics tradicionals vinculats a les Falles, festes i cerimònies (indumentària, confecció, roba, orfebreria, perruqueria, floristeria, pirotècnia…).

• Activitats vinculades als sectors del comerç i serveis contemplades en l’annex de la convocatòria actual (moda, calçat, complements, instruments musicals, regals, joguets, esports, tintoreries, maquilladores, empreses de lloguer turístic…).

• La previsió és que s’hi puguen acollir 535 xicotetes empreses i autònoms de la ciutat.

• Són compatibles amb altres ajudes del Pla Resistir de la Generalitat.

• L’Ajuntament ha muntat un dispositiu especial de 9 treballadors/es per atendre les consultes i ajudar en la tramitació, que es pot fer a la planta baixa de l’Ajuntament de Gandia o a través de
https://www.gandia.es/aytg/web_php/index.php?contenido=descripcion&id_boto=865&lang=10

• Des de l’inici de la pandèmia fins ara, la Generalitat, la Diputació i l’Ajuntament, ja han invertit a Gandia al voltant de 10 milions d’euros (més 2 del romanent) per a pal·liar els efectes de la pandèmia.

L’Alcaldessa de Gandia, Diana Morant, acompanyada dels regidors delegats de Polítiques Econòmiques, Govern Interior i Coordinació Administrativa, Ferran Martínez i José Manuel Prieto, respectivament, ha presentat aquest matí la segona convocatòria del Pla Resistir, destinada a comunitats de béns; comerç i serveis, així com sectors econòmics tradicionals vinculats a les festes. Concretament, es tracta d’una segona línia de les ajudes Parèntesi per a autònoms i microempreses dels sectors més castigats per la crisi de la covid-19 no inclosos en la primera convocatòria, dirigida fonamentalment a l’hostaleria (obligada a tancar vora mes i mig).

Així, l’Ajuntament destinarà el sobrant de la primera convocatòria a altres ajudes no contemplades inicialment, amb 1,2 milions d’euros. Les ajudes seran també de 2.000 euros per cada autònom o microempresa, una quantia que s’augmentarà en 200 euros per empleat, fins a un màxim de 10 treballadors i treballadores (afiliats a la Seguretat Social amb data de 31 de desembre de 2020). El termini de presentació s’inicia hui i finalitzarà el 26 d’abril.

Aquests negocis estan patint l’impacte negatiu de la crisi econòmica derivada de la crisi sanitària, ja que molts s’han vist obligats a tancar la seua activitat o a reduir els seus horaris durant els diferents períodes de confinament o de restriccions. Per això, el govern local considera necessari articular mesures per a evitar que s’originen conseqüències irreversibles per a l’economia, el desenvolupament empresarial i comercial de la nostra ciutat i, vetlar perquè una vegada finalitzada la crisi sanitària es produïsca al més prompte possible una reactivació de l’economia local.

“Tornem a actuar amb el principal objectiu que ningú es quede enrere i que l’ajuntament, en un moment d’excepcionalitat, faça tot el que estiga en les seues mans, com hem fet fins ara. La nostra voluntat és que ningú es quede fora d’aquestes ajudes, i poder donar cobertura en la mesura de les nostres possibilitats a les sol·licituds que van quedar excloses… Tampoc seran les úniques ajudes, de fet des de Polítiques Econòmiques estan treballant en noves línies. Per tant, es tracta de salvaguardar vides i els nostres sectors productius”, ha expressat l’Alcaldessa.

Dispositiu especial

Per la seua banda, Prieto ha informat que es repeteix el dispositiu especial muntat en la primera fase; més de 9 persones treballant de forma transversal. Tres persones atendran presencialment i telefònica a la planta baixa de l’Ajuntament. Els tràmits es podran realitzar també a través de la seu electrònica: https://www.gandia.es/aytg/web_php/index.php?contenido=descripcion&id_boto=865&lang=10

L’equip tècnic anirà treballant les sol·licituds perquè es puguen aprovar de forma ràpida a partir del 26 d’abril, quan finalitza el termini d’inscripció. I és que una de les diferències respecte a la primera fase és que no s’aprovaran per ordre d’entrada, sinó que es farà un repartiment ponderat entre tots els qui les sol·liciten.

“Amb la mateixa filosofia que en la primera edició; que és donar agilitat en la tramitació i rapidesa en l’aprovació i el pagament. I tot l’equip tècnic hi està bolcat”. El regidor de Govern Interior ha insistit en la importància de justificar correctament les despeses subvencionables. També ha recordat que es tornarà a repetir la formació a les assessories/gestories de la ciutat que han d’ajudar els seus clients en els tràmits.

Igual que en l’anterior convocatòria, cal recordar també que s’hi eximeix del requisit d’estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, que no s’exigirà en la present convocatòria de conformitat amb el que es preveu en l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament.

Previsió de 535 sol·licituds

Com ha explicat Martínez, el seu departament ha fet una estimació de 535 beneficiaris per tal de garantir que tots els sol·licitants cobren el màxim de les ajudes. I és que, a excepció de les comunitats de béns, que cobraran el que els corresponia en la primera convocatòria, la resta d’ajudes estaran en funció de si se supera o no el pressupost d’1,2 milions d’euros previst.

Pel que fa als beneficiaris d’aquestes ajudes, estan clarament identificats en 35 sectors. “La tasca més difícil ha sigut establir quines activitats havien de ser incloses, perquè són molts els sectors que estan patint la crisi. Així que hem aplicat el criteri de gravetat per l’impacte de la pandèmia sobre els negocis; la recomanació de 92 activitats de Generalitat, els estudis de la Direcció General de Comerç sobre l’impacte per sectors i també les característiques locals”.

1.- Comunitats de béns: S’ha inclòs aquesta figura jurídica, exclosa de la primera línia. Es tracta de Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en llocs de venda i en mercats ambulants; comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i en mercats ambulants; comerç al detall d’altres productes en llocs de venda i en mercats ambulants; hotels i allotjaments; allotjaments turístics i altres; càmpings i aparcaments de caravanes; altres allotjaments; restaurants i llocs de menjar; provisió de menjars preparats per a esdeveniments; altres serveis de menjars; establiments de begudes; activitats d’exhibició cinematogràfica; activitats d’agències de viatges; activitats dels operadors turístics; altres serveis de reserves; organització de convencions, fires i arts escèniques; activitats auxiliars a les arts escèniques; creació artística i literària; gestió de sales d’espectacles; activitats de museus; gestió de llocs i edificis històrics; gestió d’instal·lacions esportives; activitats dels clubs esportius; activitats dels gimnasos; altres activitats esportives; activitats dels parcs d’atraccions; altres activitats recreatives i entreteniment.

2.- Sectors econòmics tradicionals vinculats a les festes, molts dels quals han vist reduïts fins a un 90% els seus ingressos. Les noves ajudes aniran destinades a sectors vinculats a les Falles i esdeveniments festius en general, per tal de pal·liar l’impacte econòmic que, a causa del coronavirus, han patit professionals i artesans vinculats a les festes valencianes.

Aquesta convocatòria es configura a més per a destinar ajudes a pal·liar les conseqüències de la pandèmia sobre els sectors productius tradicionals valencians (indumentària, confecció, roba (bodes, comunions…), cerimònia, orfebreria, perruqueria, floristeria, pirotècnia… L’activitat dels quals està directament vinculada a les festes falleres i/o festes tradicionals de la nostra ciutat.

3.- Sectors econòmics amb una afecció de la crisi molt alta relacionats amb el Comerç i Serveis.
Confecció a mida de peces de vestir; comerç al detall de flors i plantes, i xicotets animals; de tota classe de peces per al vestit i tocat; llenceria i corseteria; articles de merceria i paqueteria; peces especials; calçat, articles de pell i imitació; instruments musicals; articles de parament, ferreteria, regal o reclam; joguets, articles d’esport, peces esportives de vestit, calçat i tocat i articles de pirotècnia; joieria, rellotgeria, argenteria i bijuteria; maquilladores i esteticistes; serveis de perruqueria de senyora i cavaller; bugaderies, tintoreries i serveis similars; serveis fotogràfics; així com empreses explotadores d’apartaments turístics inscrites en el registre de turisme de la Comunitat.

El regidor de Polítiques Econòmiques ha recordat que el seu departament treballa també en dues línies: els xecs consum i les ajudes a la innovació i la digitalització del comerç. En aquesta darrera, s’hi ha presentat 110 sol·licituds i s’han aprovat 62. La previsió és arribar als 100 beneficiaris abans de l’1 de juny, que és quan finalitza el termini.

Balanç Pla Resistir 1

S’hi ha concedit 634 ajudes directes. L’import total mobilitzat en aquesta primera línia d’ajudes ha sigut d’1,4 milions d’euros, mentre que la mitjana d’ajuda concedida ha sigut de 2.283,06 euros, amb el 80% per cent de les sol·licituds presentades.

Gandia mobilitzarà, per tant, amb les ajudes Parèntesi 1 i 2, 2’7 milions d’euros, que han estat aportats en un 62,5% per la Generalitat, un 22,5% per la Diputació i un 15% per l’Ajuntament. L’Ajuntament de Gandia ha fet una aportació de 400.000 euros.

D’altra banda, des de l’inici de la pandèmia fins ara, la Generalitat, la Diputació i l’Ajuntament, ja han invertit a Gandia al voltant de 10 milions d’euros (més 2 del romanent) per a pal·liar els efectes de la pandèmia. Parlem d’ajudes d’emergència, per a Benestar Social, ajudes al lloguer, al turisme, a la innovació, a l’inici del curs escolar segur, els plans d’ocupació, etc.

“Cal destacar la bona organització, eficàcia, celeritat, i la gestió responsable de l’ajuntament i dels departaments implicats a l’hora de tramitar les ajudes, amb la qual cosa hem d’agrair el treball realitzat pels tècnics municipals que han aconseguit posar en marxa un procés exemplar tant en la primera convocatòria com en la segona… Volem donar-li més celeritat encara, tot i que som un dels primers ajuntaments que estem resolent pràcticament de forma immediata sense haver d’esperar a la finalització del termini. Perquè no volem que cap negoci tanque a conseqüència d’aquesta pandèmia”.

Finalment, l’Alcaldessa ha recordat que el president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar dissabte passat a Gandia que, amb els fons del Govern d’Espanya, es posarà en marxa un Pla Resistir Plus per a fer extensives les ajudes a nous sectors que fins ara no s’hagen vist beneficiats pel Pla Resistir (92 sectors).

Articles relacionats