11.6 C
Gandia
Dimecres, 6 desembre, 2023

Gandia es prepara per a la nova normalitat del comerç i l’hostaleria

– Comerç Gandia informa de les condicions provisionals per a la reobertura d’establiments i terrasses el dilluns pròxim

– L’11 de maig s’iniciaria la Fase I de l’estat d’alarma per la COVID-19. Per aquesta raó, s’ha elaborat una previsió resumida dels principals aspectes a tindre en compte, tant pel sector comercial com l’hostaler.

– La informació detallada es pot consultar al web de l’Urbalab Gandia: https://www.urbalabgandia.com/tot-el-que-has-de-saber-per-a-reiniciar-lactivitat/

– Per a qualsevol dubte, també s’ha habilitat el número de telèfon 96 959 597 i el correu: autonomosyempresascovid19@gandia.org

– Durant els pròxims dies s’informarà de forma personalitzada als establiments amb una guia de consells.

L’àrea de Polítiques Econòmiques i Comerç, que dirigeix el regidor Ferran Martínez, ha volgut informar els establiments comercials i el sector hostaler de les condicions previstes de reobertura (de locals i terrasses, respectivament), per al pròxim dilluns 11 de maig, data en la qual donaria inici, segons l’anunci del Govern central, la Fase I al nostre territori.

Reobertura dels establiments i locals comercials detallistes i de prestació de serveis assimilats. (Excepció d’aquells que tinguen una superfície de més de 400 metres quadrats, així com centres comercials o parcs comercials o que es troben dins dels mateixos sense accés directe i independent):

ComercLocals comercials aforament 30%.

Si hi ha unes quantes plantes el 30% en cada planta.
Es garantirà la distància mínima de 2 m entre clients, si no és possible, es permetrà un sol client dins del local. Horari d’atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.

Mesures d’higiene exigibles als establiments i locals amb obertura al públic.

Neteja i desinfecció de les instal·lacions almenys dos vegades al dia, sent una d’elles obligatòriament al final d’aquest.
Es procedirà al llavat i desinfecció diària dels uniformes i roba de treball.
Tots els establiments, així com els mercats a l’aire lliure hauran de disposar de papereres que hauran de ser netejades de forma freqüent i almenys una vegada al dia.
En els establiments que hi haja ascensor o muntacàrregues l’ocupació serà d’una persona, llevat que siga possible garantir la separació de dos metres, o en casos de persones que precisen assistència es permetrà un acompanyant.
No s’utilitzaran els serveis dels establiments comercials per part dels clients, excepte en cas estrictament necessari i es procedirà immediatament a la seua neteja.

Mesures d’higiene i/o de prevenció per al personal treballador dels establiments i locals que òbriguen al públic:

No podran incorporar-se als seus llocs de treball: Persones amb diagnòstic de COVID-19 o amb símptomes. Ni treballadors/es que es troben en període de quarantena domiciliària per contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada.
S’assegurarà que tots els treballadors compten amb equips de protecció individual i gels hidroalcohòlics i/o aigua i sabó.
L’ús de màscares serà obligatori quan no puga garantir-se la distància de seguretat de dos metres entre el treballador i el client o entre els mateixos treballadors.
El fitxatge amb empremta dactilar serà substituït per un altre sistema de control horari.
La distància entre venedor i client serà de, almenys, un metre quan es compte amb elements de protecció o barreres. O de dos metres sense aquests elements.
En els llocs dels mercats a l’aire lliure i els vianants serà de dos metres.
En el cas de les perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia, que no puguen garantir la distància de seguretat, s’haurà d’utilitzar l’equip de protecció individual tant del treballador com del client, havent d’assegurar la distància de 2 metres entre els clients.
Si un treballador començara a tindre símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat i haurà d’abandonar el seu lloc de treball.

Mesures relatives a la higiene dels clients en l’interior d’establiments i locals i en els mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària en la via pública:

El temps de permanència en els establiments serà l’estrictament necessari.
Els establiments així com els mercats a l’aire lliure hauran d’assenyalar la distància de seguretat de dos metres entre clients.
Els establiments hauran de posar a disposició del públic dispensador de gel hidroalcohòlic. Sent recomanats aquests dispensadors també als voltants dels mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària en la via pública.
En els establiments així com els mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària en la via pública, que compten amb zones d’autoservei, haurà de prestar el servei un treballador de l’establiment o mercat.
No es podran posar productes de prova.
En els establiments del sector tèxtil, els provadors hauran d’utilitzar-se per una única persona, després es desinfectaran.
En el cas que un client es prove una peça que no adquirisca, el titular de l’establiment haurà d’higienitzar-la.

Mesures en matèria d’aforament per als establiments i locals oberts al públic:

Els establiments hauran d’exposar al públic l’aforament de cada local i assegurar que es respecte així la distància de seguretat de dos metres.
Els establiments hauran d’establir sistemes de recompte i control de l’aforament.
Podrà establir-se un sistema de repartiment a domicili preferent per a col·lectius determinats.
En els establiments que disposen d’aparcaments propis per als seus empleats i clients, quan els lectors de «tiquets» i targetes d’empleats no poguera realitzar-se de manera automàtica sense contacte, serà substituït per un control manual i continu per part del personal de seguretat, per a millor seguiment de les normes d’aforament.

HostaleriaReobertura de les terrasses dels establiments d’hostaleria i restauració.

Limitació del 50% de les taules permeses l’any immediatament anterior basant-se en la corresponent llicència municipal.
Distància física de 2 metres entre les taules o agrupacions de taules.
En cas de necessitar ampliació de terrassa, caldrà sol·licitar-la pels conductes habituals. Es resoldrà d’acord amb la legislació vigent.
S’autoritzen les reunions fins a un màxim de deu persones per taula o agrupació de taules.

Mesures d’higiene i/o prevenció en la prestació del servei en terrasses:

Neteja i desinfecció de l’equipament de la terrassa
Es prioritzarà la utilització d’estovalles d’un sol ús per a cobrir les taules. Ha d’evitar-se l’ús de la mateixa amb distints clients.
S’haurà de posar a disposició del públic dispensador de gel hidroalcohòlic.
Es fomentarà el pagament amb targeta i es desinfectarà el datàfon després del seu ús.
S’evitarà l’ús de cartes d’ús comú optant per l’ús de dispositius electrònics propis.
Els elements auxiliars del servei, s’emmagatzemaran en recintes tancats.
S’eliminaran productes d’autoservei (portaescuradents, setrilleres…), prioritzant monodosis d’un sol ús.
L’ocupació màxima dels banys pels clients serà d’una persona, llevat que puguen precisar assistència.
Haurà de procedir-se a la desinfecció dels banys, com a mínim, sis vegades al dia.

Mesures d’higiene i/o de prevenció per al personal treballador:

El titular de l’activitat s’assegurarà que tots els treballadors compten amb equips de protecció individual i de què tinguen gels hidroalcohòlics i/o aigua i sabó.
L’ús de màscares serà obligatori quan no puga garantir-se la distància de seguretat de dos metres entre el treballador i el client o entre els mateixos treballadors.
S’habilitarà un espai perquè el treballador puga canviar-se de roba i calçat en arribar al centre de treball i en finalitzar el seu torn.
Les mesures de distància previstes hauran de complir-se en els vestuaris, taquilles i banys dels treballadors.
Si un treballador començara a tindre símptomes, es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat i abandonarà el seu lloc de treball.

Des del departament de Comerç es recorda que aquesta és només una previsió de normes, moltes de les quals estan pendents de la seua publicació per part de les autoritats sanitàries, però es recomana el seu compliment.
La normativa publicada fins ara es pot consultar a la pàgina web de l’Urbalab Gandia: https://www.urbalabgandia.com/tot-el-que-has-de-saber-per-a-reiniciar-lactivitat/
Per a qualsevol dubte, també s’ha habilitat el número de telèfon 96 959 597 i el correu: autonomosyempresascovid19@gandia.org
Durant els pròxims dies s’informarà de forma personalitzada als establiments amb una guia de consells.

Articles relacionats