Gandia destinarà 340.000 euros a una nova fase de remodelació del parc Ausiàs March

La Diputació ha atorgat a l’Ajuntament de Gandia ajudes per valor d’aproximadament 770.000 €, dins el Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM) per al 2018-2019, que es destinaran a quatre inversions «necessàries a la nostra ciutat», ha informat el regidor José Manuel Prieto. En primer lloc, per a la climatització del Teatre Serrano (189.024,67 €) i garantir un correcte funcionament i estalvi energètic. Una altra de les actuacions (190.000 €) serà la instal·lació d’aparells per a parcs infantils, circuïts saludables i calistenia en les següents zones: c/ dels Jurats, 43 (Beniopa), c/ Santa Anna, 10, c/ Jaume II, Avinguda de la Mar, 6 (Escoleta Municipal Corea) i a la plaça Tirant-Parc Ausiàs March. La remodelació de la part central del Parc Ausiàs March i la reparació dels banys públics i dependències de la caseta del parc serà una altra de les inversions finançades amb 341.527,97 €. Finalment, amb 50.000 € es subministrarà mobiliari per a l’equipament de l’Escola de Música i Centre Cívic de Beniopa, La Quadra.

    D’altra banda, la Junta de Govern Local també ha aprovat la sol·licitud d’una subvenció a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per a l’adquisició de material bibliogràfic per a les biblioteques de Gandia per valor de 6.000 €. “Una vegada més demanem a les institucions de rang superior una ajuda que ens permeta seguir millorant els serveis municipals tot i la difícil situació econòmica que hem heretat. Les institucions entenen, tenen sensibilitat cap a la nostra realitat, però el govern local cada setmana anunciem sol·licituds d’aquest tipus i això parla molt bé de la feina que realitzen les diferents regidories i els tècnics municipals a l’hora de buscar recursos en altres institucions”.

D’altra banda, s’ha aprovat l’adjudicació relativa al contracte privat consistent en pòlissa o pòlisses d’assegurances per als béns que integren el patrimoni de l’Ajuntament de Gandia. En concret, l’informe de la tècnica de Gestió Adscrita al servei de contractació i patrimoni constata que l’oferta amb major puntuació una vegada avaluats tots els aspectes de les quatre mercantils que es van presentar al procés, va ser la presentada per Bilbao Companyia Anònima d’Assegurances i reassegurances, en obtenir un total de 88,42 punts sobre els 100 possibles. El contracte té un termini de durada de 2 anys amb possibilitat de pròrroga pel mateix període i té un import de 50.000 € / anuals, IVA exclòs.

En aquest contracte la companyia guanyadora ha eliminat el cost de la franquícia en els següents casos:

– Danys a aparells electrònics. De 250 € a 0.

– Avaria maquinària. De 1.500 € a 0.

– Equips electrònics. De 150 € a 0.

– Resta de cobertures. De 300 € a 0.Finalment, a proposta de la regidora de Polítiques Econòmiques i Innovació, Alícia Izquierdo, hui també s’ha aprovat la sol·licitud d’una ajuda al Servei Valencià d’Ocupació i Formació per valor de 58.800 € i que, en cas de ser concedida, es destinarà a finançar parcialment el manteniment de les despeses derivades de la pròrroga de la contractació dels coneguts com Agents de Desenvolupament Local.

Et Pot Interessar