18.2 C
Gandia
Dimarts, 28 novembre, 2023

Gandia celebra el dia Internacional de Ciutats Educadores

· José Manuel Prieto: “Aspirem a crear un municipi lliure de segregacions i barreres físiques i mentals, accessible i interconnectat per a tota la ciutadania, i a crear espais de convivència en què puguen interactuar persones molt diverses”.


· Carmen Fuster: “
El dret a la ciutat educadora ha de ser la garantia rellevant dels principis d’igualtat entre totes les persones, de justícia social i d’equilibri territorial”.

Des del departament d’educació de l’Ajuntament de Gandia s’ha celebrat hui, com cada 30 de novembre, el dia Internacional de Ciutats Educadores amb el lema “La ciutat educadora no deixa ningú enrere”.

Per motius de la Covid-19, igual que l’any passat, la lectura del manifest no s’ha realitzat presencialment a la plaça de l’Ajuntament, sinó que s’ha fet de forma telemàtica amb els centres educatius de la ciutat i ha comptat amb la participació de l’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i la regidora responsable d’Educació, Carmen Fuster.

La regidora ha afirmat que Gandia té com a objectiu constant “aprendre, intercanviar, compartir i, per tant, enriquir la vida dels seus habitants” perquè “la ciutat educadora ha d’exercitar i desenvolupar aquestes funcions de manera paral·lela a les tradicionals com puga ser l’econòmica, social, política i la de prestació de serveis, però amb una especial atenció a la formació, la promoció i el desenvolupament de totes i tots al llarg de la seua vida”.

Per la seua part, l’alcalde ha mostrat el seu compromís amb l’educació: “Les ciutats educadores convençudes del potencial transformador de l’educació posem en marxa polítiques proactives i preventives per afavorir la inclusió, l’equitat i fem propostes concretes per incidir en les causes de l’exclusió”. Amb aquest motiu i en resposta a les crisis derivades de la pandèmia s’ha escollit el lema d’enguany.

Fuster també ha mostrat el seu desig per desenvolupar les potencialitats educatives que acull la ciutat: “El dret a la ciutat educadora ha de ser la garantia rellevant dels principis d’igualtat entre totes les persones, de justícia social i d’equilibri territorial”.

Per últim, la màxima autoritat de la ciutat, ha destacat que des de l’Ajuntament “aspirem a crear un municipi lliure de segregacions i barreres físiques i mentals, accessible i interconnectat per a tota la ciutadania, i a crear espais de convivència en què puguen interactuar persones molt diverses”. Per això, “Gandia se suma a la celebració del dia Internacional de la Ciutat Educadora i ens comprometem decididament a ‘No deixar ningú enrere’”.

Activitats a les escoles

Els alumnes de les escoletes municipals també s’han sumat a aquest dia duent a terme diverses activitats com murals amb diferents colors que representen les ciutats educatives.

D’altra banda, els alumnes de 6é de primària han fet una redacció i un dibuix del seu desig de l’aula del futur.

A més, tots els dimarts anirà ASAEM (la Asociación de La Safor de Ayuda a Enfermos Mentales) a fer un taller a les classes de 4t d’ESO de tots els centres per a tractar el tema de la salut mental.

Declaració

Dia Internacional de la Ciutat Educadora

La Ciutat Educadora no deixa ningú enrere

En el decurs de les darreres dècades, les desigualtats han augmentat en molts espais urbans del món globalitzat. El creixement econòmic i el desenvolupament social s’han distribuït de manera desigual i han generat processos creixents de fragmentació i segmentació urbana. Aquesta fragmentació, que caracteritza les ciutats del segle XXI, té múltiples dimensions: territorial, social, econòmica, política, cultural, relacional, digital, generacional i de gènere, i s’expressa de formes diverses en les diferents ciutats i municipis del món. La pandèmia de la COVID-19, no ha fet sinó que accentuar les desigualtats preexistents i afegir noves barreres i obstacles a l’equitat.

Tot això, genera un accés desigual per part de la població al gaudi dels béns urbans i de l’espai públic, i a l’adquisició del coneixement i de les competències necessàries per a la inclusió social, educativa i laboral. Davant el repte que presenten aquestes noves i velles formes d’exclusió social, l’educació s’erigeix en un dels pilars fonamentals per al desenvolupament d’estratègies que afavoreixin la inclusió i evitin la segregació social. L’educació es perfila també com un procés amb capacitat per promoure canvis culturals que contribueixin a de-construir estereotips que provoquen el rebuig i l’estigmatització de determinats col·lectius i persones i a combatre críticament les desigualtats, i les relacions de dominació que les produeixen.

Els governs locals, per la seva posició estratègica de proximitat i el coneixement que tenen de les necessitats de la comunitat, són actors clau a l’hora d’identificar i revisar críticament aquells espais i contextos que generen desigualtat i abandó. Les Ciutats Educadores convençudes del potencial transformador de l’educació posem en marxa polítiques proactives i preventives per afavorir la inclusió, l’equitat i fem propostes concretes per incidir en les causes de l’exclusió. Per això, i en resposta a les crisis derivades de la pandèmia, el lema escollit per a la celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora d’enguany és “la Ciutat Educadora no deixa ningú enrere”.

Les Ciutats Educadores ens comprometem a treballar per articular respostes multidimensionals innovadores, que permetin desenvolupar les competències personals i socials del conjunt de la ciutadania, sense exclusions. Això ho fem mobilitzant tots els departaments municipals i recursos ciutadans, creant aliances amb la societat civil, impulsant procediments participatius i de deliberació i oferint oportunitats formatives, al llarg de la vida, amb especial atenció als col·lectius amb més risc d’exclusió social.

Apostem per l’èxit educatiu del conjunt de la ciutadania i per la millora de la qualitat del sistema escolar, ja que l’escola juga un paper central en la reducció de les desigualtats. Una escola que contínuament ha de reinventar-se per poder donar resposta als nous reptes. De la mateixa manera, creiem necessari incorporar les cures com una estratègia fonamental per garantir que totes les persones compten amb els suports necessaris per a desenvolupar-se amb plenitud i dignitat, al llarg de les diferents etapes de la vida.

Amb això, aspirem a crear un municipi lliure de segregacions i barreres físiques i mentals, accessible i interconnectat per a tota la ciutadania, i a crear espais de convivència en què puguin interactuar persones molt diverses.

Gandia se suma a la celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora i ens comprometem decididament a “No deixar ningú enrere”.

Articles relacionats