14.2 C
Gandia
Diumenge, 4 desembre, 2022

Gandia aprova un programa d’Actuació Aïllada que aconsegueix adequar la ribera oest del Barranc de Sant Nicolau

 • El Ple de Gandia aprova per unanimitat el Programa d’Actuació Aïllada la Casona (illa B sector 4 barranc)

Amb aquest programa d’actuació aïllada de la Casona s’aconsegueix adequar la ribera oest del Barranc de Sant Nicolau amb 1.406 m², que s’incorpora a la xarxa de passejos fluvials de la ciutat, “l’ampliació i millora dels quals és un dels objectius del Govern del Serpis.

A més, es fa una nova configuració de 507 metres quadrats de zona verda, que permetran així un itinerari de connexió i continuïtat física dels espais verds del c/ d’Anglaterra, la plaça de Portugal i l’esmentada Ribera Oest”, tal com ha explicat el vicealcalde i regidor delegat d’Urbanisme, Josep Alandete.

Una actuació més d’un urbanisme amable, curós del nostre Medi Ambient, per una ciutat que fa dels seus recursos naturals una de les nostres senyes d’identitat”, ha assegurat.

PP-890 Programa d’Actuació Aïllada La Casona (illa B sector 4 barranc)

Promotor: propietari del sòl, UANVAN S.L.

Amb el Programa presentat es desenvolupa la 79a. Modificació puntual de l’ordenació detallada del Pla General (79a. MOD PG), aprovada pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de 26 de setembre de 2019, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València, BOP núm. 201 de 18/10/2019.

L’àmbit del programa abasta la zona compresa entre la marge dreta del barranc de Sant Nicolau (Ribera Pública Oest segons planejament) i la plaça de Portugal, del sector IV, Barranc Sant Nicolau, illa B de la Unitat d’Execució.

No s’alteren els paràmetres d’edificació.

Es mantenen les superfícies de zones dotacionals i de sòls amb aprofitament lucratiu

No es redueixen les superfícies de zones verdes d’acord amb les determinacions del Pla Parcial aprovat el 16 de novembre de 1987.

OBJECTIUS

 • Millora de l’ordenació de la zona compresa entre la ribera Oest, la plaça de Portugal i els carrers de Grècia i Irlanda: illa B i zona verda a.5:

  • Nova configuració de la zona verda a.5 que permet crear un itinerari de connexió i continuïtat física de la xarxa de zones verdes del carrer d’Anglaterra, la plaça de Portugal i la Ribera Oest.

  • Executar un primer tram de passeig de Ribera al llarg de la marge dreta del barranc de Sant Nicolau.

  • Dotar de connexió eixe tram de passeig amb la plaça de Portugal, de forma que tinga accés pels dos extrems i no queden zones sense eixida, de forma que es reduisca el risc i la percepció de manca de seguretat.

  • Adequar les voreres de l’àmbit a les condicions mínimes d’accessibilitat.

  • Dotar d’una forma més regular la illa edificable, que permeta una millor configuració arquitectònica.

 • Executar les obres d’urbanització de la nova zona verda a.5 i del viari de l’entorn de la illa.

 • Adequar la zona de ribera per al seu ús i gaudi com a passeig mediambiental, amb dotació del elements necessaris (a hores d’ara es troba abandonada).

 • Adaptar l’ordenació a l’acte de delimitació realitzat per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

PARÀMETRES

Àmbit reparcel·lable 8.568,48 m2

Edificabilitat 0,47m2t/m2s

Sòl lucratiu 6.614m48 m2

Vials 41,00 m2

Zona verda 507,00 m2

Ribera Oest 1.406,00 m2

CÀRREGUES a càrrec íntegrament del promotor, UANVAN, SL

 • PEM 169.325,07€

 • PEC 201.496,83€

 • Hons. Tècnics 27.092,25€

 • Despeses gestió 3.906,10€

 • TOTAL CÀRREGUES 232.495,18€ + IVA

Articles relacionats