13.2 C
Gandia
Diumenge, 3 desembre, 2023

Gandia actuarà d’ofici en la conservació de dos edificis singulars de propietat privada

El Coordinador General d’Urbanisme de l’Ajuntament de Gandia, Vicent Mascarell, ha anunciat que el seu departament ha acordat la intervenció immediata en l’immoble La Tasa, de propietat privada, d’acord amb l’informe de l’Arquitecte Tècnic, i en l’edifici de la coneguda com a antiga Escoleta Wilson. Els treballs consisteixen a l’apuntalament de la llosa del sostre de la planta baixa.

En el cas de l’edifici Tasa es tracta d’una mesura cautelar i degut al perill de despreniment dels elements de la llosa del sostre de la planta baixa de l’edifici a la via pública, segons ha indicat el coordinador d’Urbanisme. A causa de les característiques de l’edifici, no s’intervindrà sobre cap element estructural o amb transcendència patrimonial, que han de mantindre’s en el seu estat actual fins a la redacció i aprovació, si s’escau, del projecte d’intervenció que corresponga atesa la catalogació de l’edifici, i el seu emplaçament en l’entorn de Bé d’Interés Cultural (BIC).

 El cost total de l’execució ascendeix a 5.106,785 € i seran reclamats amb posterioritat als propietaris de l’edifici. Aquest procediment excepcional està contemplat a l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i en virtut de l’art. 42 de la Llei 5/2015, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana “a la vista de la situació d’emergència produïda, tractant-se d’una zona freqüentada per xiquets i xiquetes, en trobar-se diferents centres escolars pròxims… A més, per la transcendència de caràcter patrimonial de l’edifici La Tasa, així com el seu emplaçament en un entorn BIC”.

Cal recordar, que el 9 de novembre passat es va produir un despreniment de fragments de formigó que conformen la llosa existent en el sostre de la planta baixa, així com parts de l’aplacat de guix del local i suports metàl·lics als quals se subjectava una lona.

Finalment, Mascarell ha anunciat que el seu departament ha iniciat un procediment similar, per protegir la façana i evitar el risc de despreniment sobre la via pública, en l’edifici de la coneguda com a antiga Escoleta Wilson, també a l’avinguda del Grau. 

 

Articles relacionats