ELS VEÏNS DE RABDELLS AFIRMEN QUE EL DARRER INFORME FAVORABLE AL QUIOSQUET NO HA SEGUIT EL PROCEDIMENT

Aquest informe favorablede de Conselleria es basa, segons l’associació de veïns, en la sol·licitud per part del Regidor de Planejament d’Oliva, Blai Peiró (Projecte Ciutadans), de 6 de juny, a Conselleria, en considerar un informe emès per part d’un gabinet mediambiental privat, «del qual, i malgrat estar personats en el procediment, no se’ns ha donat trasllat, la qual cosa evidencia una preocupant falta de transparència en el procediment i ens porta inevitablement a una situació de desemparament i indefensió».
Segons l’entitat veïnal, «a dia d’avui desconeixem si aquest informe l’ha encarregat l’Ajuntament d’Oliva o ha sigut facilitat per part interessada. I no entendríem que s’hagen pogut destinar recursos procedents de les arques públiques al pagament de l’esmentat informe, quan l’Ajuntament disposa en nòmina de tècnics de medi ambient».
D’igual forma, si la ubicació no és la sol·licitada al febrer ni al maig, és per tant un emplaçament nou en el Pla de Temporada 2016, i per tant entenen que qualsevol nova proposta d’ubicació ha de passar l’examen rigorós de Costes, el qual ha de basar-se en els informes remesos, sobre aquest tema, per les administracions implicades (Conselleria, Agència Valenciana de Turisme i Capitania Marítima). «En aquest cas, aparentment, tot s’ha tramitat directament amb la Conselleria, atès que no tenim constància que la corresponent documentació haja passat pel Registre de l’Ajuntament, ja que no se’ns han enviat malgrat ser part interessada», apunten.
Per aquest motiu, demanen que se celebre una Comissió d’Urbanisme per a sol·licitar aquesta plaça, s’envie a la Demarcació de Costes de València i aquesta emeta el seu informe, prèvia consulta als organismes implicats, conforme als terminis de tràmit.
L’Associació de Veïns Rabdells anuncia que seguirà defensant els interessos dels seus associats i reivindicant «les deficiències de la nostra urbanització, accessos, depuradora i neteja i adequació del marge del riu, com a temes més importants, entre uns altres. I sens dubte, seguirem treballant per defensar la naturalesa i el respecte a la biodiversitat d’un espai tan privilegiat com la platja de Rabdells i tan oblidat per tots els que han governat en el municipi d’Oliva».

Et Pot Interessar