ELS PARTICULARS TAMBÉ PODRAN DEMANAR AJUDES PELS DANYS DEL TEMPORAL

D’aquesta manera, es contemplen ajudes bé de forma directa o amb la concessió d’extensions fiscals en l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i en l’Impost de Béns Immobles (IBI) per a habitatges i ensers a més d’establiments industrials, mercantils, agraris, marítim-pesquers, turístics, explotacions agrícoles i ramaderes a més de per prestacions personals o de béns en persones físiques i jurídiques.

 

Et Pot Interessar