21.5 C
Gandia
Dilluns, 29 maig, 2023

Els canvis en la llei de trànsit i les noves multes de la DGT 

Qualsevol que porte el mòbil a la mà al volant i siga detectat per un agent, perdrà ara sis punts en el seu permís de conduir, d’un saldo màxim de 15. La principal novetat de la reforma de la llei de trànsit, que entra en vigor aquest dilluns 21 de març, arriba juntament amb l’eliminació del marge de 20 km/h per a avançar en les carreteres convencionals, l’augment del càstig per no usar el cinturó de seguretat o la nova forma obligatòria de depassar als ciclistes en l’asfalt. La DGT introdueix en el text noves infraccions, però la quantia de les multes no canvia.

“Quan es va posar en marxa el permís de conduir per punts [2006], no existia el WhatsApp. Des del 2016, la primera causa dels accidents mortals són les distraccions, i això té un nom, telèfon mòbil i WhatsApp. Alguna cosa havíem de fer”, argumenta el director general de trànsit, Pere Navarro.

Per primera vegada en la història, a més, apareixen reflectits explícitament en la llei de trànsit i seguretat viària el respecte al medi ambient i els vehicles de mobilitat personal.

Les novetats de la llei

– Distraccions. El càstig per utilitzar el mòbil al volant subjectant-lo amb la mà passa de tres a sis punts. S’equipara així a conduir amb presència de drogues en l’organisme, amb una taxa d’alcohol superior a la permesa o a fer-ho de manera temerària.

– Cinturó de seguretat. Augmenten de tres a quatre els punts que es lleven per no fer ús, o no fer-ho de manera adequada, del cinturó de seguretat, sistemes de retenció infantil, casc i altres elements de protecció obligatoris.

– Velocitat. Se suprimeix la possibilitat que turismes i motocicletes puguen depassar en 20 km/h els límits de velocitat en les carreteres convencionals quan avancen a altres vehicles.

– Ciclistes. La reforma de la llei de trànsit pretén augmentar la seguretat dels ciclistes mitjançant amb dos canvis substancials. En vies amb més d’un carril per sentit, serà obligatori canviar per complet de carril quan s’avance a ciclistes o ciclomotors. A més, el càstig per avançar “posant en perill o entorpint a ciclistes o sense deixar la separació mínima d’1,5 metres” passa de tres a sis punts. També es prohibeix parar o estacionar en el carril bici o en vies ciclistes.

– Alcohol. La llei estableix que els conductors menors d’edat que conduïsquen qualsevol vehicle no podran circular amb una taxa d’alcohol superior a 0,0, tant en sang com en aire espirat. Fins ara els menors s’incloïen en el mateix sac que la resta dels automobilistes, amb un límit de 0,25 mil·ligrams d’alcohol per litre d’aire espirat.

– Recuperació dels punts del carnet. La DGT unifica en dos anys el termini que ha de transcórrer sense cometre infraccions que lleven punts perquè un conductor puga recuperar el seu saldo inicial de punts. Fins a l’aprovació de la reforma de la Llei, aquest període variava en funció de la gravetat de la infracció comesa.

– Cursos de conducció segura i eficient. A partir d’ara, els conductors podran recuperar dos punts del carnet per la realització de cursos de conducció segura i eficient.

– Burilles i altres objectes. Passa d’infracció greu a molt greu llançar a la via o en els seus voltants objectes que poden produir accidents o incendis. Aquesta infracció suposa la pèrdua de sis punts i la sanció de 500 euros.

– Motoristes. Amb la reforma de la llei de trànsit, els motoristes poden portar dispositius electrònics en el casc (amb finalitats de comunicació o navegació) sempre que el seu ús no afecte la seguretat en la conducció.

– El medi ambient, en la llei. El nou text inclou ara l’obligació de comportar-se al volant de manera que no es cause perjudicis al medi ambient. A més, es crea una nova infracció greu, amb multa de 200 euros, per no respectar les restriccions de circulació en episodis d’alta contaminació i de les zones de les baixes emissions.

– Paranys en els exàmens. S’introdueix, com a infracció molt greu sancionada amb 500 euros, utilitzar dispositius d’intercomunicació no autoritzats en els exàmens de conduir. A més, l’aspirant no podrà presentar-se de nou a les proves per a l’obtenció del permís en el termini de sis mesos.

– Alcoholímetre antiarrancada. Des del 6 de juliol de 2022, els conductors dels vehicles destinats al transport de viatgers per carretera  dispondran la instal·lació d’alcoholímetres antiarrancada, estaran obligats a utilitzar aquests dispositius.

– Patinets elèctrics. Amb l’entrada en vigor de la llei, el conductor d’un vehicle de mobilitat personal està obligat a utilitzar casc de protecció, malgrat que encara no s’ha desenvolupat el decret que determine les circumstàncies concretes.

Articles relacionats