15 C
Gandia
Diumenge, 3 desembre, 2023

El Real de Gandia tanca 2018 amb un superàvit d’1’1 milions

L’Ajuntament del Real de Gandia ha tancat l’exercici 2018 a nivell econòmic en positiu amb un superàvit d’1.137.578,67 €. i amb un romanent de tresoreria positiu també de 1.293.298,61 €, el millor dels últims 12 anys.
En 2018, el Real de Gandia va complir amb la Regla de Despesa que marca el Ministeri d’Hisenda. A més, les dades confirmen que el consistori compleix amb els objectius de la llei de Estabilitat pressupostària que marca el Ministeri d’Hisenda pel que fa a nivell de despesa, nivell d’endeutament i capacitat de finançament.
La solvència econòmica es reflecteix amb la dada del romanent de tresoreria positiu d’1.293.298,61 € en 2018. Aquestes dades del Romanent de Tresoreria han possibilitat que l’Ajuntament del Real complisca amb el període mitjà de pagament a proveïdors (PMP), establit pel Govern Central en menys de 30 dies, pagant durant l’últim trimestre del 2018 a 2,07 dies.
L’alcalde, Gustavo Mascarell, ha destacat «que el superàvit aconseguit demostra que l’àrea econòmica al nostre Ajuntament funciona molt bé”, i ha anunciat que el superàvit del 2018 anirà destinat a inversions i a amortitzar deute.
“Hem tancat l’any 2018 amb un superàvit de més d’1’1 milions d’euros, que reflecteix la bona gestió econòmica realitzada per l’actual equip de govern. El balanç econòmic de l’any passat no pot ser més positiu per a les arques municipals, és el millor dels últims 12 anys. A més, l’Ajuntament del Real està complint amb tots els objectius que marca la Llei d’Estabilitat Pressupostària del Ministeri d’Hisenda, per la qual cosa per a 2019 es preveu que continue la tendència positiva de millora dels indicadors econòmics municipals”, afirma Gustavo Mascarell, alcalde del Real.

Articles relacionats