El Real de Gandia crea el Consell Agrari Municipal

El Real de Gandia dóna un nou impuls per preservar la seva horta i millorar els canals
de comunicació amb els que la treballen amb la creació del Consell Agrari
Municipal. El ple de l’Ajuntament va aprovar el passat 3 de de juliol per unanimitat
aquest òrgan, que neix del consens social, per afavorir la participació dels
agricultors, de la ciutadania, de les organitzacions i dels professionals agraris,
en aquells assumptes municipals que els puguin afectar.
«L’horta és futur. La intenció és facilitar iniciatives per escoltar les necessitats
dels agricultors, que són els protagonistes, i millorar la seva situació de treball en la
horta. També, donar veu a la població perquè opini sobre els temes pràctics
quotidians de l’horta «, va apuntar l’alcalde Gustavo Mascarell.
Les funcions del Consell seran avaluar la realitat agrària del municipi, els seus
problemes i necessitats, així com assessorar els òrgans de govern en assumptes de
interès i en serveis que puguin incorporar-se al municipi per millorar la
situació, el treball i el rendiment econòmic de l’horta.
Alguns dels temes de major interès són la millora de vies i infraestructures, la
defensa contra plagues, entre d’altres qüestions. El Consell podrà proposar mesures
per impulsar el desenvolupament rural, així com qualsevol iniciativa d’interès general per
la comunitat agrària del municipi

Et Pot Interessar