EL PP DE TAVERNES DENUNCIA QUE ELS ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES A L’AJUNTAMENT ES REDUIRAN ENGUANY A LA MEITAT

Segonsn el PP, l’estiu passat van ser 28 els estudiants que van obtenir aquestes beques però, segons s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província, aquest estiu seran únicament 14 els estudiants que podran obtenir-les.

 

Les places que els 28 estudiants van ocupar l’any passat van ser 2 a Mediambient, 2 a activitats físiques i esportives, 2 a Secretariat i finances, 2 a Assessoria Jurídica, 2 a Documentació, 3 a Turisme, 5 a Sanitat i platja accessible, 2 en Educació, 1 a Informàtica, 1 a Psicologia i Treball, 3 a Filologia Anglesa, 1 a Urbanisme, 1 a Administració i 1 en Energia i electricitat.

Tavernes adoba el Festivern amb activitats lúdiques i una campanya de promoció del comerç en Nadal