EL PP CRITICA QUE GANDIA AMORTITZE LA PLAÇA DE LLETRAT I DESTINE 185.000 EUROS A SERVEIS JURÍDICS EXTERNS

El regidor responsable de Recursos Humans de l’Ajuntament de Gandia, José Manuel Prieto, ha «desmuntat» les esmenes que presentarà el Grup Municipal Popular al document de la plantilla de personal que se sotmetrà a votació en el Ple municipal del pròxim dijous. Al mateix temps, el Govern local garantix una carrera digna els funcionaris de l’Ajuntament. El PP ha criticat que s’amortitze la plaça de lletrat, i per contra es destinen 185.000 euros a la contractació de serveis jurídics externs.

“El Govern de Gandia ha fet un gran esforç per tal de mantenir totes les places de funcionaris de l’Ajuntament, tot i el Pla d’Ajust econòmic, el qual no es notarà en la qualitat del treball del personal i en l’atenció que reben per part de l’Administració”, ha indicat Prieto, qui ha destacat que “el Govern local no retallarà la plantilla de personal, ja que els funcionaris de l’Ajuntament mereixen tot el respecte i tota la dignitat, inclús en estos temps difícils”.

Cal destacar que la proposta de plantilla de personal, la primera que fa l’actual Govern local, ja incorpora per a enguany un total de 17 places en promoció interna, sense comptar les que estan previstes en un futur.
Respecte a la plaça de tècnic de gestió, cal destacar que el Govern de Gandia té una capacitat auto-organitzativa i esta plaça és necessària pel treball del dia a dia. Així, esta plaça amortitza a la vegada la d’un lletrat, i es farà mitjançant un concurs obert, i no per comissió de serveis com diu el PP. “S’ha acabat el temps de les contractacions multimilionaris de lletrats a l’Ajuntament, que es produïen contínuament en l’anterior legislatura”, ha remarcat el regidor responsable de Personal, qui ha explicat que “en el Departament de Serveis Jurídics no tenim experts en tots els àmbits de la justícia. Per això són ncessàries certes contractacions externes en qüestions molt puntuals i especialitzades”.
Pel que fa al manteniment de la plaça d’enginyer al Departament d’Urbanisme, el Govern local considera que esta és necessària en una ciutat de més de 75.000 habitants. “A més, es tracta d’una plaça que no genera més despesa”, ha assenyalat Prieto.

 

 

El PP havia anunciat dues esmenes a la plantilla de l’Ajuntament de Gandia i els seus Organismes Autònoms de 2016, encaminades a «garantir la racionalitat, eficiència i austeritat en l’ajuntament, aconseguint augmentar l’estalvi, amortitzant les places que queden vacants per jubilació».

La Plantilla orgànica acompanya al Pressupost de l’exercici en curs, determinant la distribució i despesa que pot disposar l’administració en qüestió.

Els populars amb la seua primera esmena ressalten la idea del govern de Diana Morant de «disparar» la despesa en serveis jurídics externs fins a 185.000 €, mentre «pretén amortitzar la plaça de lletrat. Fan bona l’expressió tenen diners per al que volen”, afirma el PP.

De fet, aprofitant l’amortització de la plaça de lletrat, el govern de Diana Morant pretén, segons el PP, crear una plaça de Tècnic de Gestió, que seria dotada mitjançant un concurs per a funcionaris que arribarien d’altres administracions en comissió de servei, la qual cosa a més, sempre segons el PP, evitaria que pogueren accedir funcionaris de la casa, just en un moment en el qual fins a 60 funcionaris i sindicats han donat la veu d’alarma per la impossibilitat de desenvolupar una carrera professional i funcionarial, mitjançant promocions internes en l’Ajuntament de Gandia.

La segona esmena pretén amortitzar la plaça d’Enginyer de Camins, després de quedar vacant per la jubilació del seu titular. Encara que segons el PP, el govern de Diana Morant va a aprofitar la plaça «per a portar un altre funcionari en comissió de servei, mentre predica amb el suport als funcionaris de la casa i la seua promoció interna».

Per al Portaveu del Grup Municipal Popular, Víctor Soler, pel que fa a la primera esmena, ,»no seria lògic suprimir la plaça de lletrat i incrementar la despesa en serveis jurídics externs, per açò proposem que no se suprimisca la plaça de lletrat. Ha de prevaldre els criteris de racionalitat i eficiència”.

Seguint aquesta mateixa premissa, pel que fa a la segona esmena, Soler ha sol·licitat que s’aprofiten les jubilacions, per a amortitzar places. «Per açò, sol·licitem que se suprimisca la plaça d’Enginyer de Camins”.

“La línia roja per al PP és no vulnerar els drets dels nostres funcionaris i per açò solament promovem que s’amortitzen les places vacants per jubilació. Es pot estalviar, sense perjudicar la carrera professional de ningú”.

Finalment, en referència a les declaracions de Prieto, Soler ha cridat l’atenció que el regidor del Govern diga que «es va acabar l’època de grans contractacions de bufets d’advocats”, quan en realitat dispara la despesa en serveis jurídics fins als 185.000 €.

Pel que fa a l’aposta per la promoció interna de la que presumeix, Prieto, per al PP, la realitat és que per a les dues places objecte de qüestió, una està ja proveïda per un funcionari en comissió de servei (Enginyer de Camins), i de la qual es realitzarà un concurs sent proveïda mitjançant en comissió de servei (Tècnic de Gestió), impossibilitant també l’accés a aquestes places mitjançant promoció interna.

Et Pot Interessar