EL PLE D’OLIVA RECOLZA PER MAJORIA I SENSE VOTS EN CONTRA DECLARAR LES NORMES DE CASTELLÓ BÉ D’INTERÈS

Des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, seguint instruccions de la directora general de Cultura i Patrimoni, es va comunicar als diferents ajuntaments la incoació de l’expedient, amb la finalitat que si l’ajuntament ho considerava necessari, manifestara la seua adhesió.

L’Alcaldia d’Oliva, per Resolució núm. 361/15, de 16 de febrer, va adoptar acord d’adhesió a l’expedient conduent a la declaració de BIC immaterial a favor de les normes de Castelló, i este dijous, en el transcurs del Ple ordinari de febrer, el Ple de l’Ajuntament, per majoria, però sense cap vot en contra, va acordar la ratificació del Decret, i en conseqüència adherir-se a la declaració de les Normes de Castelló com a BIC Immaterial.

Les Normes de Castelló han sigut el punt de partida de la normativització de la nostra llengua, que és un patrimoni lingüístic a preservar. Per això, l’article 3 de la llei de creació de l’AVL estableix que «l’Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució que té per funció determinar i elaborar, en el seu cas, la normativa lingüística de l’idioma valencià. Així com, vetlar pel valencià partint de la tradició lexicogràfica, literària, i la realitat lingüística genuïna valenciana, així com, la normativització consolidada, a partir de les denominades Normes de Castelló.»

‘El Diluvi’ conquereix el públic de la Marquesa