EL PLA D’OCUPACIÓ CONJUNTA PERMET CONTRACTR 18 PERSONES A TAVERNES PER A TASQUES DE MANTENIMENT

L’Ajuntament de Tavernes, a través de la Regidoria de Foment Local, dedicarà estes coonotractacions a l’obra “Manteniment d’infraestructures i edificis municipals” a partir del dia 29 de desembre.
L’Ajuntament es va acollir a un programa d’ajudes dirigit als ajuntaments per poder contractar i executar obres o servicis d’interés general o social.

Tavernes habilita una Oficina d’Atenció a Víctimes de Violència de Gènere