El Moràbit serà objecte d’actuacions per fer valdre aquest patrimoni a través dels fons FEDER

El Director General de Patrimoni, Històric, Artístic i Cultural de Gandia, Vicent Pellicer, ha visitat el Morabit, que ha de ser objecte d’actuacions de posada en valor en el marc de les subvencions dels fons FEDER. Ha estat acompanyat per Carles Juan Fuster, arqueòleg director de les actuacions a realitzar, Jose Manuel Climent, arquitecte responsable del projecte, i el representant de l’empresa responsable de les obres, Jose Donet.

El morabit es tracta d’un BIC amb número 46.25.131-003, amb anotació R-I-51-0004719 i constitueix un dels edificis claus del Patrimoni de Gandia. Objecte d’interés des del seu «descobriment» per part de Camarena, l’edifici estava afectat d’una sèrie de patologies que afectaven la seua integritat i conservació, la qual cosa va motivar que ja amb anterioritat es dugueren a terme actuacions de consolidació de la NevascaMoràbit, dirigits per l’arquitecte José Manuel Climent Simó, director també de les actuals actuacions arquitectòniques.

Tanmateix també es duran a terme tasques per a intentar donar llum a quina és la funció d’aquest element fascinant del nostre Patrimoni. Diverses són les teories al respecte. Una vegada efectuades les obres aquest edifici estarà destinada a un futur Centre d’Interpretació del Moràbit, així com de la propera Cova de les Meravelles i de l’entorn que els envolta.

Et Pot Interessar