18 C
Gandia
Dimarts, 21 maig, 2024

El Grup Popular de Gandia exigeix solució a la situació d’abandonament d’un solar situat a la Plaça d’Orient

El Grup Popular de l’Ajuntament de Gandia assegura que han  reclamat en successives ocasions la neteja d’un solar situat en la Plaça d’Orient del Grau de Gandia, tant en la Junta de Districte del Grau com al Regidor del Barri, Miguel Ángel Picornell, perquè buscara una solució a la lamentable situació en la qual es troba aquest espai urbà.

Igualment, segons comenten des del Grup Popular, “els veïns del lloc, van sol·licitar per Registre d’Entrada que es realitzaren les actuacions oportunes en el solar situat en aquesta zona i propietat d’un banc, per abandonament, acumulació de fem i excés de vegetació que provoquen problemes de salubritat i propagació d’insectes, a més de per la seua immediata proximitat a les finques pel risc d’incendi i les conseqüències materials i personals que d’això pogueren derivar-se, al que cal afegir l’obligació de la propietat del solar de tindre barrat el recinte alguna cosa que s’està fent“. 

El Regidor Popular Toni Rodriguez assegura que “les queixes per aquest tema són constants i la desesperació dels veïns absolutament comprensible”. “Són molts mesos reclamant una solució que mai arriba per la inacció de l’Ajuntament que té l’obligació d’actuar d’ofici a través del procediment que marca la Llei i existeix una partida pressupostària destinada a aquest fi, donant així solució a una reivindicació veïnal fruit d’una objectiva i urgent necessitat d’actuació“.

Des del Grup Popular “exigim que es prenguen les mesures oportunes per a donar solució a aquesta lamentable situació”.

Articles relacionats