EL GOVERN NOTIFICA A OLIVA QUE DISPOSA DE SIS HABITATGES SOCIALS A LA CIUTAT PER A AFECTATS PER DESNONAMENTS

El Fons Social de Vivendes és una iniciativa governamental per a donar resposta a les mesures urgents de protecció als deutors hipotecaris. Amb l’objecte d’oferir cobertura mitjançant arrendament a aquelles persones que perden la seua vivenda habitual per raó d’impagament hipotecari o com a resultat d’una dació en pagament, i que es troben en una situació d’especial vulnerabilitat social.

Els requisits per a accedir a les vivendes de lloguer social del Fons Social de Vivendes són que hagen perdut la seua vivenda habitual en posterioritat al 31 de desembre de 2007 a favor d’alguna de les entitats firmants del Conveni per alguna de les causes recollides en les bases; que en el moment de la presentació de la sol·licitud, es troben en la circumstància que els conjunt d’ingressos del sol·licitant, i en el seu cas els membres de la seua unitat familiar, no superen el límit de tres vegades l’IPREM. O que ni el sol·licitant, i en el seu cas cap dels membres de la unitat familiar, dispose de vivenda en propietat, o dret usufructuari sobre una vivenda, o que es trobe en un supòsit d’especial vulnerabilitat amb les prioritats contemplades en les bases.

https://www.fondosocialdeviviendas.es/

Oliva inicia la temporada de platja amb més serveis per garantir la seguretat